24 January, 2006

Europe without borders

Parteneriat şcolar Socrates Comenius 1
Şcoli din Belgia, Turcia, Polonia, Italia, Germania, Spania şi România
Coordonator CNMB:
Prof. Irina Iriţoiu
Succes!