06 December, 2009

Felicitări doamnei profesor Mihaela Constantinescu - pentru obţinerea titlului de doctor!Titlul tezei de doctorat:
"Forme incipiente ale imnului religios"
Iată un scurt fragment din Argument:
"Prezenta lucrarea intenţionează să analizeze, în primul rând, influenţa religioasă asupra textelor scriitorilor din cele mai vechi timpuri. Demersul are ca premisă descrierea apariţiei sentimentului religios chiar în primele texte păstrate din literatura universală, şi îşi propune să stabilească temele şi motivele preluate mai târziu de către scriitorii români.
Demonstraţia porneşte de la ideea că imnul religios nu reprezintă doar o specie literară, ci, mai mult, are valoarea unei trăsături umane – dimensiunea ontologică a lui „homo religiosus” – şi susţine existenţa sa cu mult înaintea psalmului evreiesc, infirmând asocierea începutului literaturii religioase cu psalmii lui David.
O definiţie pertinentă a religiei ar determina o analiză vastă a fenomenului, întrucât condiţiile logice ale unei definiţii nu sunt posibile: de studiul religiei ca trăsătură fundamentală a omului sau ca viziune asupra lumii şi a vieţii s-au ocupat mai multe discipline şi mai mulţi exegeţi. În analiza lui Mircea Eliade religia este definită ca o creaţie a omului destinată pentru a-l ajuta să se apropie de universul numit „Voinţă Divină”, folosindu-se de posibilităţile oferite vieţii de pe Pământ, noţiunea de sacru devenind astfel o constantă a conştiinţei.
În studiul său, Istoria şi sociologia religiilor, Ion Mihail Popescu, pornind de la definiţia religiei (din lat. religio = legătură, loialitate şi mai târziu, pietate faţă de zei) ca fiind „legătura reală, dorită, închipuită sau iluzorie între credincios, ca fiinţă naturală, istorică şi efemeră, şi Fiinţă Supremă, fiinţă supranaturală, anistorică, veşnică, atotcuprinzătoare, atotputernică şi atotştiutoare (numită în iudaism – Iahwe, în islamism – Alah, în creştinism – Dumnezeu şi în alte religii – în alte chipuri )”1, studiază elementele teoretice şi practice aplicate termenului religie.
Pornind de la elementele psihologice, sociologice şi istorice, e necesar să se analizeze modul cum apar şi cum se dezvoltă primele licăriri religioase în conştiinţa umană precum şi influenţa acestor forme de comportament, afective şi cognitive, asupra literaturii religioase. (...)"