01 December, 2010

România, LA MULŢI ANI !!!METAFOR-TANGENŢE
ÎN F(X): ARS POETICA + ARS MATHEMATICA
CONCURS INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ
EDIŢIA A II-A

- Persoană de contact:
PROFESOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SIMONA TĂMAŞ
Nr. telefon: 0746250865
E-mail: itamas70@yahoo.com
Grup ţintă: Elevii din ciclul gimnazial şi liceal.
DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A LUCRĂRILOR: 11 ianuarie 2011
Jurizarea: 29 ianuarie
Afişarea rezultatelor: www.olimpiade.ro / www.didactic.ro / site-ul şcolii

B. REGULAMENTUL:
Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal.
Forma de participare:
Lucrări listate într-un singur exemplar,
expediate pe adresa şcolii
TAXĂ: 3 LEI / LUCRARE
(taxa se va trimite în plicul cu lucrări, dar nu garantăm seriozitatea Poştei Române)
- pentru diplome de participare
sau diplome pentru câştigători

DETALII PRIVIND MATERIALELE ÎNSCRISE ÎN CONCURS

Lucrările nu vor fi semnate pentru a nu influenţa obiectivitatea juriului. Organizatorii vor putea înscrie lucrări în concurs, deoarece nu vor face parte din juriu.
Pentru a putea identifica, după jurizare, câştigătorii, vă rugăm să completaţi cu atenţie fişa de înscriere în care veţi preciza numele şi prenumele elevului, clasa, secţiunea şi titlul lucrării, conform anexei (fişa va fi completată cu majuscule).

SECŢIUNEA: POEZIE
Se va trimite o poezie, pornind de la următoarele versuri care reflectă interdisciplinaritatea concursului:

tangenta ochiului meu înghite hăul divizat
- în mine şi în tine -
doar tu, pe axa irisului, înveţi geometria sferelor albastre
iar eu, din centru, ................................................................
...............................................................................................

Cerinţe:
- se va da un titlu poeziei;
- se va continua poezia, păstrându-se tematica;
- se va respecta forma poeziei (adică vă veţi elibera de canoanele prozodice: fără măsură, fără ritm, fără rimă).

SECŢIUNEA: PROZĂ
Se va trimite o proză de 1-2 pagini, pornind de la următorul fragment care reflectă interdisciplinaritatea concursului:

Între cer şi pământ, pe tabla neagră scriu cu raze de soare radicalul pădurii, rezultatul fiind casa din copac.
Între cer şi pământ, în casa din copac, pe tabla neagră conştientizez sensul ascuns al uleiului încins din tigaie, înmulţind cartofii cu puiul slab din supermarketul cu reduceri aparente, rezultând astfel drumul cunoaşterii stomacului ce trece de la “-“ la “+” infinit...............................................................
......................................................................................................................................

Cerinţe:
- se va da un titlu prozei;
- se va continua proza, păstrându-se tematica.

PRECIZĂRI:

Vor fi evaluate doar lucrările care vor fi trimise în termenul stabilit de către organizatori şi în dimensiunile şi forma stabilite prin regulament.
UN PROFESOR COORDONATOR POATE ÎNSCRIE ÎN CONCURS ORICÂTE LUCRĂRI DOREŞTE, CU PRECIZAREA CĂ TAXA DE 3 LEI ESTE PENTRU FIECARE LUCRARE.

Indicatori:
• respectarea temei
• originalitate
• respectarea dimensiunilor cerute

Se vor acorda premiul I, II, III şi menţiuni la fiecare secţiune (poezie şi proză), pentru fiecare clasă din ciclul gimnazial şi liceal.
Se eliberează diplome pentru premianţi şi diplome de participare pentru elevi.