05 May, 2011

Invitaţie - "Marin Sorescu" - ediţia a XII-a

3. DESCRIEREA SECŢIUNILOR
Înv. PRIMAR- clasele II - IV
SUBSECŢIUNI:
■ Creaţie literară: - poezii (1 – 2 poezii indiferent de temă sau mărime);
- povestiri (o singura lucrare de elev 1-2 pagini);
■ Povestiri soresciene desenate de copii – desene pentru poveştile din volumul „Unde fugim de – acasă?” de Marin Sorescu;
■ Povestire cu început dat – (o singură lucrare de elev 1 pagină).
Pentru fiecare subsecţiune se vor acorda următoarele premii:
2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni
Criterii de evaluare: creativitate, originalitate, ingeniozitate.
PRECIZĂRI
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
● Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.
● Expedierea lucrărilor se va face prin poştă (sau personal) până la data de 20 mai pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, judeţulVÂLCEA, cod 240178, Str. Carol I, nr. 41, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „MARIN SORESCU”, Înv. Marinela Bîtea.
● Un elev poate participa la una sau mai multe secţiuni. Taxa de participare este de 10 lei /elev şi se va trimite prin mandat poştal pe adresa de mai sus, pe numele doamnei bibliotecare Valerica Păunoiu
● În partea dreaptă, sus, a compunerii/poeziei, se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail, se va îndoi colţul şi se va sigila lucrarea. Lucrările nesecretizate nu vor intra în concurs.
● La secţiunea povestiri soresciene desenate de copii, elevii vor expedia prin poştă o compoziţie plastică ( desen, pictură, colaj). Creaţiile plastice vor fi realizate cu acuarele, în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, iar pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail. Şi aceste lucrări se vor secretiza.
● Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator.
Secţiunea povestiri cu început dat.
Se dă fragmentul:
„M-am făcut luntre şi punte şi v-am adus de la mare la munte. Mă gândisem să vă las la Bucureşti şi să v-aduc munţii acolo, într-o traistă cu poveşti. Dar când să-i fac frumos ghem, munţii n-au vrut să încapă în tren. Au zis că ei nu se mişcă din aşezarea lor străveche,..................”
Continuaţi povestirea şi daţi-i un titlu potrivit.
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL - CONCURS
” MARIN SORESCU ”
Ediţia a XII - a, mai 2011
Numele îndrumătorului:.....................................................................................................
Prenumele îndrumătorului:................................................................................................
Specialitatea:......................................................................................................................
Unitatea de învăţământ:.....................................................................................................
...........................................................................................................................................
ADRESA E-MAIL INDRUMATOR...............................................................................................................
Elevi participanţi:
Nr.
crt. Numele şi prenumele
elevului
Clasa Secţiunea Titlul lucrării
I. CREAŢIE ( taxă de participare 10lei) :
- GIMNAZIU -
SUBSECŢIUNI:
■ poezie ( 3 poezii )
■ proză ( o lucrare de maximum 2 pagini )
Pentru fiecare subsecţiune se vor acorda următoarele premii:
pentru clasele a V-a şi a VI-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni
pentru clasele a VII-a şi a VIII-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni
PRECIZĂRI
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
● Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.
● Elevii vor expedia lucrările până la data de 20mai pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „MARIN SORESCU”, secţiunea creaţie, subsecţiunea poezie gimnaziu, clasa ( a V -a, a VI -a, a VII -a, a VIII -a ), profesor Constantinescu Lavinia, proză gimnaziu profesor Ileana Crişan
● Creaţiile elevilor, în dublu exemplar, se vor introduce într-un plic alături de fişa de înscriere, personalizată prin mottoul ales; de asemenea, veţi trimite prin mandat poştal taxa de 10lei, pe numele doamnei Păunoiu Valerica. Fiecare lucrare înscrisă în concurs va avea specificat şi mottoul ales de către participant.
● Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator.
FIŞĂ DE PARTICIPARE
1. Numele şi prenumele
2. Data şi locul naşterii
3. Clasa, liceul, localitatea
4. Adresa, nr. telefon, adresa E-mail
5. Mottoul
6. Profesor coordonator (numele, prenumele, nr. telefon, adresa E-mail – pentru a se confirma primirea lucrărilor, rezultatele şi alte informaţii despre desfăşurarea concursului)
- LICEU -
SUBSECŢIUNI:
■ poezie ( 5 poezii )
■ proză ( un singur text )-se vor avea în vedere speciile literare schiţa şi nuvela;
Pentru subsecţiunea „POEZIE” se vor acorda următoarele premii:
pentru clasele a IX-a şi a X-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni
pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni
Pentru subsecţiunea „PROZĂ” se vor acorda următoarele premii:
pentru clasele a IX-a şi a X-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni
pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni
PRECIZĂRI
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
● Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.
● Elevii vor expedia lucrările până la data de 20mai pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „MARIN SORESCU”, secţiunea creaţie, subsecţiunea poezie / proză, liceu.
● Creaţiile elevilor, în dublu exemplar, se vor introduce într-un plic alături de fişa de înscriere, personalizată prin mottoul ales; de asemenea, veţi trimite prin mandat poştal taxa de 10lei pe numele doamnei Păunoiu Valerica. Fiecare lucrare înscrisă în concurs va avea specificat şi mottoul ales de către participant. .
● Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator.
FIŞĂ DE PARTICIPARE
1. Numele şi prenumele
2. Data şi locul naşterii
3. Clasa, liceul, localitatea
4. Adresa, nr. telefon, adresa E-mail
5. Seria şi nr. B.I.
6. Mottoul
7. Profesor coordonator (numele, prenumele, nr. telefon, adresa E-mail – pentru a se confirma primirea lucrărilor, rezultatele şi alte informaţii despre desfăşurarea concursului)
II. Interpretare( taxă de participare 10lei):
Subsecţiuni:
 Trupe de teatru
 Monologuri
 Recitări
Menţionăm ca această secţiune se adresează numai elevilor de liceu.
Regulament de participare:
• Pentru secţiunea Trupe de teatru, secţiunile Monologuri şi Recitatori participanţii se vor prezenta direct la concurs. Pentru interpretare vor fi prevăzute la monolog maximum 8 minute, iar la Recitare maximum 5 minute şi trupă de teatru 15 minute.
• Repertoriul pentru toate secţiunile va fi obligatoriu ales din opera autorului Marin Sorescu.
• Juriul Concursului „Marin Sorescu” va fi format din regizori, actori şi scriitori. Se vor acorda următoarele premii:
- trei premii I
- trei premii II
- trei premii III
- douăsprezece menţiuni.
Precizare!!!!!!!!!
Înscrierile se vor realiza până la data de 30mai 2011 pe baza taxei de participare trimisă prin mandat poştal pe adresa doamnei Păunoiu Valerica
FIŞĂ DE PARTICIPARE
1. Numele şi prenumele
2. Data şi locul naşterii
3. Clasa, liceul, localitatea
4. Adresa, nr. telefon, adresa E-mail
5. Seria şi nr. B.I.
6. Mottoul
7. Profesor coordonator (numele, prenumele, nr. telefon, adresa E-mail – pentru a se confirma primirea lucrărilor, rezultatele şi alte informaţii despre desfăşurarea concursului)
III. REVISTE LITERARE ( taxă de participare 10lei):
Revistele se vor expedia până la data de 20 mai pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „MARIN SORESCU”, secţiunea reviste, gimnaziu / liceu, profesor Mihaela Constantinescu.
PRECIZĂRI
■ Revista înscrisă în concurs trebuie să fie editată în anul şcolar 2010-2011.
Se vor puncta următoarele aspecte:
1. Revistă cu profil literar – 2 puncte
2. Conţinutul revistei – 4 puncte
3. Tehnoredactare/Grafică – 2 puncte
4. Publicaţie cu ISSN – 1 punct
5. Oficiu – 1 punct
TOTAL – 10 puncte
Se vor acorda premii pe ciclurile de învăţământ menţionate: liceu şi gimnaziu
- pentru liceu:
 1 – premiu I
 1 – premiu II
 1 – premiu III
 1 – menţiune
- pentru gimnaziu:
 1 – premiu I
 1 – premiu II
 1 – premiu III
 1 – menţiune
IV. SOFT EDUCAŢIONAL (cu taxă de participare 25 lei pentru profesorii care vor participa la Subsecţiunea profesori, Simpozion cu tema – LECTURA POLIFONICĂ (INSTANŢELE ARGUMENTĂRII): secţiune coordonată de:
Luminiţa Mănescu, profesor de limba şi literatura română: manesculuminita@yahoo.com
Antonia Haller, profesor de informatică: antonia_haller@yahoo.com
Regulament
1. Lucrările prezentate în concurs trebuie să aibă un conţinut didactic-educaţional interactiv iar ca suport informatic: MS PowerPoint, Macromedia Flash, etc.
2. Participanţii vor elabora (respectând toate normele de scriere ale limbii române) o lucrare în format electronic care să trateze inter şi/sau intradisciplinar teme (din limba şi literatura română/literatura universală) existente în programa şcolară în vigoare. Aplicaţia va fi însoţită de documentaţia aferentă şi de o scurtă descriere a temei abordate.
3. O echipă participă cu o singură lucrare.
4. Echipele de lucru vor fi alcătuite din doi membri - din aceeaşi şcoală:
- un elev, indiferent de anul de studiu (clasele V-XII).
- un coordonator ştiinţific/profesor de specialitate.
5. Prezentarea lucrărilor în concurs se va face pe calculatoare PC tip IBM. Cerinţele de sistem trebuie să fie rezonabile (PIII/128 MB RAM, Win2000, multimedia). Lucrările trebuie să fie portabile pe orice sistem (calculator), transportate pe dischete sau CD-ROM. Nu se admit lucrări aduse pe HDD şi nici cele accesabile doar prin Internet.
6. Lucrările trimise până la data limită (20mai 2011) vor fi jurizate de o comisie formată din profesori de informatică, profesori de limba şi literatura română şi reprezentanţi ai ISJ Vâlcea.
7. Comisia va alege 15 lucrări.
8. Cele 15 lucrări vor fi inscripţionate pe un CD cu ISBN.
9. Participanţii sunt obligaţi să trimită o variantă a lucrării (variantă executabilă, eventual demo) până la data limită anunţată.
10. Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute -între limitele stabilite de către comisie şi publicate înainte de faza finală a concursului.
11. Înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de participare (vezi mai jos) pe care o vor trimite pe adresele: antonia_haller@yahoo.com sau manesculuminita@yahoo.com
12. Data limitã de trimitere a lucrărilor (elevii nu vor plăti taxă de participare): 20 mai 2011 (data poştei)
13. Lucrările (în format electronic pe dischete, CD, DVD) pot fi trimise prin mandat poştal la adresa: Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Str. Carol I nr 41, Rm.Valcea, cod 240178, cu menţiunea: Păunoiu Valerica -PENTRU SECŢIUNEA DE SOFT EDUCAŢIONAL
N.B. –în aceleaşi condiţii se admit la această secţiune şi lucrări ale profesorilor pentru Simpozionul cu tema : LECTURA POLIFONICĂ (INSTANŢELE ARGUMENTĂRII (gimnaziu şi liceu).
Profesorii vor expedia în plic şi dovada achitării taxei (se va edita câte un DVD cu ISBN ce va conţine lucrările elevilor/profesorilor) pentru participarea la Simpozion, iar pe email va fi ataşată dovada achitării taxei, scanată. Taxa în valoare de 25 lei se va achita prin mandat poştal- pe adresa de mai sus a şcolii, pe numele Păunoiu Valerica
FIŞĂ DE PARTICIPARE
Numele şi prenumele elevului/elevei:
Data şi locul naşterii:
Adresa, nr. telefon, adresa E-mail:
Mottoul (numele fişierului în Word):
Seria şi nr. B.I. sau C.I.:
Profesorul coordonator:
Şcoala de provenienţă, clasa:
Secţiunea: S O F T E D U C A Ţ I O N A L
Tipul de activitate: M A T E R I A L E D I D AC T I C E – modalităţi metodice de optimizare/ameliorare a demersului didactic folosite de profesorii de limba şi literatura română
Titlul lucrării dumneavoastră:
Date de contact ale profesorului coordonator:
V.CRITICA CRITICII
Coordonatorul secţiunii:prof.dr.Mihaela Constantinescu
La această secţiune elevii vor elabora un eseu de tip argumentativ (2-3pagini) pornind de la receptarea critică a operei soresciene.
● Lucrările elevilor, în dublu exemplar, se vor introduce într-un plic alături de fişa de înscriere, personalizată prin mottoul ales; de asemenea, veţi trimite prin mandat poştal taxa de 10lei pe numele doamnei Păunoiu Valerica, până la data de 20mai 2011. Fiecare lucrare înscrisă în concurs va avea specificat şi mottoul ales de către participant. Lucrările vor fi trimise pe adresa colegiului pe numele doamnei profesor Mihaela Constantinescu, telefon 0723668459,adresa de e-mail mihaela_con2002@yahoo.com.
● Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator
.● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
● Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.
• Se vor acorda următoarele premii:
- trei premii I
- trei premii II
- trei premii III
- douăsprezece menţiuni.
FIŞĂ DE PARTICIPARE
1. Numele şi prenumele
2. Data şi locul naşterii
3. Clasa, liceul, localitatea
4. Adresa, nr. telefon, adresa E-mail
5. Seria şi nr. B.I.
6. Mottoul
7. Profesor coordonator (numele, prenumele, nr. telefon, adresa E-mail – pentru a se confirma primirea lucrărilor, rezultatele şi alte informaţii despre desfăşurarea concursului)
VI.TRADUCERI
La această secţiune elevii vor traduce în limba engleză, limba franceză, limba germană şi limba latină poeziile ,,Opreşte” şi ,,Spectator” din volumul ,,Puntea”, editura Creuzet, 1997.Se va avea în vedere respectarea mesajului textelor.
● Lucrările elevilor, în dublu exemplar, se vor introduce într-un plic alături de fişa de înscriere, personalizată prin mottoul ales; de asemenea, veţi trimite prin mandat poştal taxa de 10lei pe numele doamnei Păunoiu Valerica, până la data de 20mai 2011. Fiecare lucrare înscrisă în concurs va avea specificat şi mottoul ales de către participant. Lucrările vor fi trimise pe adresa colegiului pe numele doamnei profesor Mirela Ţanea
● Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator
.● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
● Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.
• Se vor acorda următoarele premii:
- patru premii I
- patru premii II
- patru premii III
- douăsprezece menţiuni.
FIŞĂ DE PARTICIPARE
8. Numele şi prenumele
9. Data şi locul naşterii
10. Clasa, liceul, localitatea
11. Adresa, nr. telefon, adresa E-mail
12. Seria şi nr. B.I.
13. Mottoul
14. Profesor coordonator (numele, prenumele, nr. telefon, adresa E-mail – pentru a se confirma primirea lucrărilor, rezultatele şi alte informaţii despre desfăşurarea concursului)
VII. SIMPOZION
Coordonatorul secţiunii: prof. Simona Tămaş
SESIUNE DE COMUNICĂRI
– secţiune adresată doar profesorilor / învăţătorilor
Taxă de participare: 20 lei
Sesiunea de comunicări se adresează cadrelor didactice cu trimitere spre ariile curriculare „Limbă şi comunicare” şi „Om şi societate” (pentru referatele ştiinţifice). Domeniul didacticii poate fi abordat de toate cadrele didactice, indiferent de specialitate.
Comunicarea titlului lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum doi autori), şcoala, adresa şcolii, numărul de telefon, precum şi modul de participare (directă sau indirectă) se va face până la data de 02.05.2011, la adresa de e-mail: itamas70@yahoo.com.
Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea integrală (maximum 3 pagini) pe adresa de e-mail de mai sus şi vor plăti prin mandat poştal (precizând pentru simpozion) taxa de 20 lei pe numele doamnei PĂUNOIU VALERICA, adresa şcolii: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41.
Regulament:
Lucrările pentru simpozion vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor: redactarea lucrărilor se va face în format A4, pe o singură parte, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării; mărimea lucrării: maximum 3 pagini.
Se va trimite materialul la adresa de e-mail indicată mai sus, respectându-se următoarele cerinţe ale organizatorilor:
- două documente word:
- un document word pentru referat
- un document word pentru fişa de participare
Fişa de participare va conţine:
1. Numele şi prenumele:
2. Profesor (specialitatea) / Învăţător / Institutor:
3. Şcoala:
4. Localitatea:
5. Judeţul:
6. Adresa şcolii (diploma va fi trimisă doar pe această adresă)
7. Adresă e-mail:
8. Număr telefon:
De asemenea, dovada achitării taxei se va scana şi va fi trimisă împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la simpozion.
PRECIZĂRI:
1. Recomandăm ca lucrările să conţină contribuţii personale.
2. Rugăm ca lucrările să conţină semnele diacritice „ă, î, â, ş, ţ” şi să fie corectate de eventualele greşeli apărute la tehnoredactare.
3. Lucrarea nu trebuie să conţină imagini sau scheme.
! PRECIZARE IMPORTANTĂ
VĂ RUGĂM SĂ TEHNOREDACTAŢI MATERIALUL ÎN WORD 2003 ŞI SĂ-L TRIMITEŢI ÎN ACELAŞI FORMAT (exclus word 2007).