31 December, 2014

Urări


Doamna profesoară Tatiana Mărăndici urează:  
“Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi ! La Mulţi Ani 2015!”