29 October, 2015

O pagină din istoria școlii

Mulțumim dlui profesor Octavian Roman și dnei secretar Ana Iliescu!

”Observațiuni” în cataloagele vremii (anul 1950)

Rog sc nota rău la purtare.
Fugit de la caligrafie.
Cel mai obraznic elev din clasă vine târziu în clasă. Nu îşi vede de datorie şi mă ameninţă să mă reclame că am dat voie unei eleve să plece. Întotdeauna e obraznic şi vine să-mi ceară socoteală când vrea să-l însemn la conduită.”

Elevul Răboacă, în ora de franceză, când se dă lecţie mai departe, piaptănă pe colegul său de bancă Făţoi. Rog a se scădea nota la conduită. Neastâmpărat în oră.”
Se ascunde în rândul fetelor. Vine târziu cu gălăgie.”
 ”Nu scrie nimic stă de râs.”
”Neastâmpărat.
Umblă din bancă în bancă şi nu scrie.
N-are caet şi vorbeşte mereu.
Toată ora vorbeşte.
Vorbeşte neîntrebat în timpul orei.”

 ”Se bate în clasă cu Drăgan, nu stă la locul lui şi nu are caet. Rog nota scăzută la conduită.”
Neastâmpărat în oră.
Vine târziu în clasă şi cu zgomot.
Nu scrie şi nu ascultă.
Pleacă de la ora de istorie deşi i se refuză învoirea. Rog să i se scadă nota la conduită.”

Iese mereu din bancă.
N-are caet şi vine cu caetul altuia.
Stă de pieptănat în loc să scrie.
Neascultătoare.”

Vorbeşte neîntrebată în timpul lecţiei.”
”Corectat de mine nota 4 la chimie.”