20 June, 2011

Calculatorul şi proiectele interdisciplinare. Formatori: Diana Gligor şi Anca Beschiu - Timişoara

Data: 15 iunie 2011
Calculatorul şi proiectele interdisciplinare

În perioada 1 august 2010 - 31 ianuarie 2012, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Rm.Vâlcea în parteneriat cu Şcoala Galicea implementează proiectul POSDRU Profesori în societatea cunoaşterii. Valoarea proiectului este de 878.284,00 lei (fără TVA) - cofinanţarea este în cuantum de 17.566,00 lei (fără TVA), fiind asigurată de Primăria Municipiului Rm. Vâlcea.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. creşterea gradului de implicare a elevilor prin utilizarea noilor tehnologii în educaţie;
2. dezvoltarea simţului civic prin realizarea de activităţi de voluntariat în şcoală;
3. fluidizarea serviciilor: management, contabilitate, bibliotecă şi secretariat, prin utilizarea eficientă a calculatorului;
4. îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză;
5. compatibilizarea sistemului educaţional românesc cu sistemele europene;
6. sporirea capacităţii de consiliere din partea profesorilor pentru liceenii care au absolvit gimnaziul în mediul rural;
7. creşterea calităţii procesului educaţional prin îmbogăţirea bibliotecii şcolare cu materiale didactice în format electronic create de către echipe mixte profesori-elevi, cu respectarea dreptului de autor.
În vederea atingerii obiectivului nr. 1, în perioada 10-12 iunie 2011 s-a desfăşurat prima unitate a cursului acreditat Calculatorul şi proiectele interdisciplinare (15 credite transferabile). Furnizorul de formare este Fundaţia EOS (Educating for an Open Society) din Timişoara.
Structura cursului este de 30 de ore formare directă, 24 de ore formare asistată şi 6 ore de evaluare.
Cei 27 de profesori de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân şi de la Şcoala Galicea vor elabora, pe parcursul vacanţei de vară sub coordonarea formatorilor de la Timişoara, proiecte interdisciplinare utilizând noile tehnologii în educaţie având ca scop creşterea gradului de implicare a elevilor în procesul instructiv-educativ .
Cursul are la bază un curriculum inovator dezvoltat de Microsoft în colaborare cu experţi educaţionali cu recunoaştere internaţională. Curriculumul a fost tradus, adaptat şi localizat de echipa de formatori ai Fundaţiei EOS plasând experienţele de învăţare într-un context educaţional relevant şcolii româneşti şi adaptat cerinţelor curriculum-ului naţional.
Folosirea de proiecte ca metodă de predare, nu este o idee nouă, dar teoria învăţării bazate pe proiecte este diferită, de fapt ea nu este o adăugare ci o componentă integrală a învăţării. În acest mod elevii îşi dirijează propria muncă şi îşi construiesc propriile înţelegeri folosind o bogăţie de resurse. Cu alte cuvinte elevul învaţă gândind probleme şi încercând să le rezolve.

Echipa de management a proiectului:
Manager proiect: Prof. dr. Ana Maria Arişanu
Asistent manager de proiect: Prof. Ion Lăculeanu
Responsabil financiar: Ec. Luminiţa Fulgescu
Consilier juridic: Dragoş Ivan
Responsabil promovare: Elisabeta Antonia Haller
Pentru informaţii suplimentare: E-mail: office@mircea.unet.ro, Tel.: 0740695058,

Director,
Prof. Cristina Goran