12 March, 2013

Vă aşteptăm...

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA
COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA


CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ vă invită să participaţi la
COLOCVIUL-CONCURS NAŢIONAL INTERDISCIPLINARMARIN SORESCU
adresat claselor I-XII
Ediţia a XIV- a, mai 2013

ARGUMENT
Educaţia  reprezintă o componentă esenţială în evoluţia personalităţii umane, dar dincolo de orice abordare teoretică a conceptului, educaţia este o podoabă  a omului, un imperativ necesar pentru baza şi finalitatea adevăratelor culturi.
            Devenirea  unei societăţi începe cu formarea copilului şi îi face responsabili pe cei îndreptăţiţi să construiască o cultură organizaţională. Reforma curriculară din România se întemeiază pe strategii moderne care urmăresc dezvoltarea unor competente esenţiale cu scopul înfăptuirii unor trasee educaţionale printr-un algoritm complet al verbelor: a şti, a învăţa să devii, a vrea să fii, a învăţa să fii împreună cu alţii. Înfăptuirea acestui algoritm doreşte orientarea educaţiei spre potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii (a învăţa să devii).
            Accentul strategic în procesul educaţional are în vedere faptul că şcoala nu mai este privită doar ca instrument de transmitere al unei culturi ci ca un loc de construcţie culturală. Misiunea generală a şcolii este educaţia, dar aceasta se realizează concret prin proiecte curriculare la niveluri diferite.
            Pornind de la caracterul ameliorativ, dar şi anticipativ al proiectului educaţional, este necesară relaţionarea oportunităţilor, a punctelor tari, a stării deziderabile a conţinutului cu începutul şi cu profilul viitor al proiectului.
            O recunoaştere raţională a acestuia va crea un avans în plus organizatoric şi creaţional, astfel încât acest colocviu va da, peste ani, nume de referinţă atât printre criticii literari cât şi printre creatorii de poezie şi teatru.

1. DATELE ORGANIZATORULUI:
COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”
RÂMNICU VÂLCEA
240178, Str. Carol I, 41, Telefon/fax 0250731874, 0350407950
E-mail: office@mircea.unet.ro Web: http://mircea.unet.ro

INIŢIATOR PROIECT: Profesor doctor Mihaela Constantinescu
telefon 0723668459, adresa de e-mail: mihaela_con2002@yahoo.com

ORGANIZATORI:
 • Director prof. dr. Cătălin Pană
 • director adjunct prof. Antonela Fărcăşanu
 • director adjunct prof. Elena Drăgan  
 • director Seminar Teologic prof. Nicolae Proteasa
 •  prof. Ileana Crişan, responsabil catedră
 •  prof. Nicoleta Constantin
 • prof. dr. Lavinia Constantinescu
 • prof. dr. Mihaela Constantinescu
 • prof. Ileana Crişan
 • prof. Sorina Culinovschi
 • prof. Luminiţa Mănescu
 • prof. dr. Geanina Oprea
 • prof. Simona Tămaş
 • prof. Maria Ţanea  
Bibliotecari
►Valerica  Păunoiu
► Georgiana Pană
PARTENERI:
- Primăria oraşului Râmnicu Vâlcea
- ISJ Vâlcea - inspector de specialitate profesor Ana-Maria Floroiu
UNIVERSITATEA CRAIOVA, FACULTATEA  DE  LITERE
TVR 1 ; TVR 2;Seminarul Teologic,,Sf.Nicolae”
COLABORATORI
Familia poetului MARIN  SORESCU
Profesor universitar dr. George Sorescu
Ilie Gheorghe, actor Teatrul Naţional din Craiova
Profesor universitar dr. Nicolae Panea, decanul Facultăţii de Litere din Craiova
Profesor universitar dr. Gabriel Coşoveanu
Profesor universitar dr. Ovidiu Ghidirmic
Profesor universitar dr. Emilia Parpală Afana
Profesor universitar dr. Gheorghe Drăgan
Profesor universitar dr. Nicolae Creţu
Realizator TVR 2: Ramona Bercea Teodorescu
Anticariatul „Mihai Eminescu”, Iaşi

2. DESCRIEREA  CONCURSULUI
Concursul este structurat pe  secţiuni:
SECŢIUNEA I: CREAŢIE LITERARĂ (ciclul primar, gimnazial şi liceal)
PARTICIPARE INDIRECTĂ
Coordonator – ciclul primar:Marinela Bîtea, marinela_bitea@yahoo.com
Coordonator – ciclul gimnazial: Constantinescu Lavinia, e-mail: constantinescule@yahoo.com
                                                       Ileana Crişan, e-mail: ileanacrisanvl@yahoo.com
 Coordonator – ciclul liceal:       Geanina Oprea, e-mail: geaninaavramvl@yahoo.com

SECŢIUNEA II: REVISTE LITERARE (liceu şi gimnaziu)
Coordonator - liceu: Taniuşa Iordache, e-mail: taiord@yahoo.com
Coordonator - gimnaziu: Mihaela Constantinescu e-mail mihaela_con2002@yahoo.com

SECŢIUNEA III: INTERPRETARE ( gimnaziu şi liceu)
Coordonatori: Mihaela Constantinescu, Taniuşa Iordache şi Sorina Culinovschi

SECŢIUNEA IV: SOFT EDUCAŢIONAL – disciplina: limba şi literatura română (gimnaziu şi liceu)
Coordonatori: Luminiţa  Mănescu, Antonia  Haller  

SECŢIUNEA V: CRITICA CRITICII
Coordonator: Mihaela Constantinescu,Nicoleta Constantin

SECŢIUNEA VI: TRADUCERI
Coordonator: Mirela Ţanea, e-mail: mirelatanea@yahoo.com

SECŢIUNEA VII: ARTE PLASTICE
Coordonator: Cantemir Cătălin Dumbravă

SECŢIUNEA VIII: COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Coordonator: Simona TămaşSECŢIUNEA I: CREAŢIE LITERARĂ (ciclul primar, gimnazial şi liceal)
PARTICIPARE INDIRECTĂ
Coordonator – ciclul primar: Marinela Bîtea, e-mail: marinela_bitea@yahoo.com
Coordonator – ciclul gimnazial: Lavinia Constantinescu, e-mail: constantinescule@yahoo.com
                                                       Ileana Crişan, e-mail: ileanacrisanvl@yahoo.com
Coordonator – ciclul liceal:        Geanina Oprea, e-mail: geaninaavramvl@yahoo.com
                                                                                 PRECIZARE
Participanţii vor plăti prin mandat poştal sau în plic
(cu mentiunea ,,pentru Concursul Naţional „Marin Sorescu”, secţiunea......)
taxa de 7 lei/lucrare pe numele doamnei PĂUNOIU VALERICA
Adresa şcolii:
Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân”, Str. Carol I, Nr. 41
 RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178

■ Ciclul primar (II-IV)
Coordonator: Marinela Bîtea 
Subsecţiunea 1: POEZIE
        se va trimite o singură poezie, pornind de la următorul text sorescian:
„Ploaia care-o să rămână,S-o gonim într-o fântână, Ca să bea şi pitpalacul, Fiindcă lui i-a secat lacul.............................................
(GRIJĂ, Marin Sorescu)
Subsecţiunea 2: PROZĂ
se va trimite o singură lucrare (1-2 pagini), pornind de la următorul text sorescian:
„ Este ceasul fermecat cănd peştii împing scoicile pe uscat. Peştii ori racii, nu ţin minte ,ca să le încalce cu merinde......................................”  (Pe fundul tuturor ploilor, Marin Sorescu)

■ Ciclul gimnazial (V-VIII)
Coordonator: Lavinia Constantinescu
Ileana Crişan
Subsecţiunea 1: POEZIE
se va trimite o singură poezie, pornind de la următorul text sorescian:
 „Într-o noapte,într-o clipă,Îmi dă unul o aripă.Nu l-am desluşit la faţă, A pândit cănd era ceaţă..............................................................................    (Despre cum era să zbor, Marin Sorescu)
Subsecţiunea 2: PROZĂ
se va trimite o singură lucrare (1-2 pagini), pornind de la următorul text sorescian:
„Zilei acesteia faceţi-i un nod să n-o uitaţi ca pe-o jucărie în pod.Veţi vedea primul film din viaţă,începeţi,va să zică, o perioadă măreaţă.................................” 
(Cai verzi şi întâmplări breze, Marin Sorescu)
■ Ciclul liceal (IX-XII)
Coordonator: Geanina Oprea
Subsecţiunea 1: POEZIE
se va trimite o singură poezie, pornind de la următorul text sorescian:
Hamlet,în căutare de fantome,/E iar la drum.Nu vede ,nu aude/
Stafii celebre ale vechii Rome /Îl trag de mânecă.............................” (Hamlet în căutare, Marin Sorescu)
Subsecţiunea 2: PROZĂ
se va trimite o singură lucrare (1-2 pagini), pornind de la următorul text sorescian
,,M-a apucat un dor de frunze,în suflet şi peste tot,că nu mai pot.Hai să căutăm una,că e vânt şi e ceaţă.Care-o găseşte primul, o să aibă noroc în viaţa.
Ştim că frunzele astea toate sunt nişte obraznice şi jumătate.Cel puţin,măturătorii de stradă,doamne,să nu le vadă................................”              (Căutăm o frunză, Marin Sorescu)

Subsecţiunea 3: DRAMATURGIE
            se va trimite o singură lucrare (2-3 pagini, piesă de teatru într-un singur act), pornind de la următorul text sorescian:
,,...fericirea nu vine niciodată atunci când trebuie.
-O să mă bucur pentru clipele astea,atât de importante,cine ştie când-
-Când am sărutat prima fată-asta a fost demult-,n-am simţit nimic,decât un gust de carne.Un gust de mână.Parcă sărutasem o mână în plus.
-N-am putut sesiza deosebirea,fiorul.
-Aşa se întâmplă.
-Abia dupa vreo două zile, m-a apucat o fericire. Aşa, din senin.
..........................................................................
„- Mi se pare mie sau e târziu?
      - Cum a trecut timpul!’’
                             (Iona, Marin Sorescu)

PRECIZĂRI
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
  Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.
● Expedierea lucrărilor se va face prin poştă (sau personal) până la data de 15 mai 2013 pe adresa: Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân”, Str. Carol I, Nr. 41, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, 240178, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „Marin Sorescu”, pentru:
- ciclul primar: înv. Marinela Bîtea
- ciclul gimnazial: prof. Lavinia Constantinescu
prof. Ileana Crişan
ciclul liceal: Prof. dr. Geanina Oprea
  Un elev poate participa la toate subsecţiunile. Taxa de participare este de 7 lei/elev şi se va trimite prin mandat poştal pe adresa de mai sus, pe numele doamnei bibliotecare Valerica Păunoiu.
  Lucrările trimise prin poştă vor fi secretizate (colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare lucrare) de către profesorul/învăţătorul coordonator al elevului, după ce s-a asigurat că este completat corect colţul din dreapta sus, cu următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail. Lucrările nesecretizate nu vor intra în concurs.
● Pentru o colaborare mai bună, vă rugăm să completaţi acordul de parteneriat din anexa 1; veţi introduce în plic acest acord alături de lucrări şi de un plic autoadresat (A4) cu timbre de minimum 4 lei. Vă rugăm să decupaţi eticheta de mai jos şi să o lipiţi pe plicul autoadresat, pentru a evita greşelile în trimiterea plicurilor cu diplome.
DESTINATAR:

ŞCOALA: .............................................................................................

STRADA ..........................................................................................., NR. ...........

LOCALITATE: ......................................................................................

JUDEŢ: .................................................................................................

- PENTRU PROFESOR: ………………………………………... -

 

SECŢIUNEA II: REVISTE LITERARE (taxă de participare 7 lei):
Revistele se vor expedia până la data de 15 mai 2013 pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41, cu menţiunea: Pentru Concursul NaţionalMARIN  SORESCU”, secţiunea reviste, gimnaziu / liceu, profesor Mihaela Constantinescu.
            PRECIZĂRI
  Revista înscrisă în concurs trebuie să fie editată în anul şcolar 2012-2013.
Se vor puncta următoarele aspecte:
 1. Revistă cu profil  literar  – 2 puncte
 2. Conţinutul revistei – 4 puncte
 3. Tehnoredactare/Grafică – 2 puncte
 4. Publicaţie cu ISSN – 1 punct
 5. Oficiu – 1 punct
TOTAL – 10 puncte

SECŢIUNEA III: ARTĂ DRAMATICĂ - INTERPRETARE (V-XII)
PARTICIPARE DIRECTĂ
Taxă de participare: 10 lei
Coordonatori:
Prof. Mihaela Constantinescu, e-mail: mihaela_con2002@yahoo.com.
Prof.Sorina Culinovschi,sorinaculinovschi@yahoo.com
Prof. Taniuşa Iordache, e-mail: taiord@yahoo.com


Subsecţiunea 1: TRUPE DE TEATRU (maximum 15 minute)
Subsecţiunea 2: MONOLOGURI (maximum 8 minute)
Subsecţiunea 3: RECITĂRI (maximum 5 minute)
PRECIZĂRI
1.      Repertoriul pentru toate secţiunile va fi obligatoriu ales din opera autorului Marin Sorescu.
2.      Înscrierile se vor realiza în perioada 01.05-20.05.2013 pe baza taxei de participare (10 lei)


SECŢIUNEA IV: SOFT EDUCAŢIONAL
Coordonatorii secţiunii:
Prof. Luminiţa Mănescu, manesculuminita@yahoo.com
Prof. Antonia Haller, antonia_haller@yahoo.com

(cu taxă de participare 10 lei pentru profesorii care vor participa la Subsecţiunea profesori, Simpozion cu tema – LECTURA POLIFONICĂ (INSTANŢELE ARGUMENTĂRII)

Regulament

1. Lucrările prezentate în concurs trebuie să aibă un conţinut didactic-educaţional interactiv iar ca suport informatic: MS PowerPoint, Macromedia Flash, etc.
2. Participanţii vor elabora (respectând toate normele de scriere ale limbii române) o lucrare în format electronic care să trateze inter şi/sau intradisciplinar teme (din limba şi literatura română/literatura universală) existente în programa şcolară în vigoare. Aplicaţia va fi însoţită de documentaţia aferentă şi de o scurtă descriere a temei abordate.
3. O echipă participă cu o singură lucrare.
4. Echipele de lucru vor fi alcătuite din doi membri - din aceeaşi şcoală: - un elev, indiferent de anul de studiu (clasele V-XII); - un coordonator ştiinţific/profesor de specialitate.
5. Prezentarea lucrărilor în concurs se va face pe calculatoare PC tip IBM. Cerinţele de sistem trebuie să fie rezonabile (PIII/128 MB RAM, Win2000, multimedia).
Lucrările trebuie să fie portabile pe orice sistem (calculator), transportate pe dischete sau CD-ROM. Nu se admit lucrări aduse pe HDD şi nici cele accesabile doar prin Internet.
6. Lucrările trimise până la data limită (15 mai 2013) vor fi jurizate de o comisie formată din profesori de informatică, profesori de limba şi literatura română şi reprezentanţi ai ISJ Vâlcea.
7. Comisia va alege 15 lucrări.
8. Cele 15 lucrări vor fi inscripţionate pe un CD cu ISBN.
9. Participanţii sunt obligaţi să trimită o variantă a lucrării (variantă executabilă, eventual demo) până la data limită anunţată.
10. Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute -între limitele stabilite de către comisie şi publicate înainte de faza finală a concursului.
11. Înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de participare (vezi mai jos) pe care o vor trimite pe adresele: antonia_haller@yahoo.com sau manesculuminita@yahoo.com
12. Data limitã de trimitere a lucrărilor (elevii nu vor plăti taxă de participare): 15 mai 2013 (data poştei)
13. Lucrările (în format electronic pe dischete, CD, DVD) pot fi trimise prin mandat poştal la adresa: Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Str. Carol I nr 41, Rm.Valcea, cod 240178, cu menţiunea: Păunoiu Valerica -PENTRU SECŢIUNEA DE SOFT EDUCAŢIONAL
N.B. – în aceleaşi condiţii se admit la această secţiune şi lucrări ale profesorilor pentru Simpozionul cu tema: LECTURA POLIFONICĂ (INSTANŢELE ARGUMENTĂRII - gimnaziu şi liceu).
FIŞĂ DE PARTICIPARE
Numele şi prenumele elevului/elevei:
Data şi locul naşterii:
Adresa, nr. telefon, adresa E-mail:
Mottoul (numele fişierului în Word):
Seria şi nr. B.I. sau C.I.:
Profesorul coordonator:
Şcoala de provenienţă, clasa:
Secţiunea: S O F T E D U C A Ţ I O N A L
Tipul de activitate: M A T E R I A L E D I D AC T I C E – modalităţi metodice de optimizare/ameliorare a demersului didactic folosite de profesorii de limba şi literatura română
Titlul lucrării dumneavoastră:
Date de contact ale profesorului coordonator:

SECŢIUNEA V: CRITICA CRITICII
Coordonatorul secţiunii: prof.dr. Mihaela Constantinescu
Prof.Nicoleta Constantin
nicoletaa_constantin@yahoo.com

La această secţiune elevii vor elabora un eseu de tip argumentativ (2-3 pagini) pornind de la următoarea afirmaţie critică
Omul îşi depăşeste tragica nelibertate,când are curajul de a o privi în faţă
Nicolae Manolescu
          Lucrările trimise prin poştă vor fi secretizate (colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare lucrare) de către profesorul/învăţătorul coordonator al elevului, după ce s-a asigurat că este completat corect colţul din dreapta sus, cu următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail. Lucrările nesecretizate nu vor intra în concurs.
             Lucrările vor fi trimise pe adresa colegiului pe numele doamnei profesor Mihaela Constantinescu, telefon 0723668459, adresa de e-mail mihaela_con2002@yahoo.com.
  Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
  Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.


SECŢIUNEA VI: TRADUCERI
Coordonatorul secţiunii: prof. Mirela Ţanea

La această secţiune elevii vor traduce în limba engleză, limba franceză, limba germană şi limba latină poeziile „Cel Care şi „Moşi trămoşi” din volumul ,,Puntea”, editura Creuzet, 1997. Se va avea în vedere respectarea mesajului textelor. 
  Lucrările trimise prin poştă vor fi secretizate (colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare lucrare) de către profesorul/învăţătorul coordonator al elevului, după ce s-a asigurat că este completat corect colţul din dreapta sus, cu următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail. Lucrările nesecretizate nu vor intra în concurs. De asemenea, veţi trimite prin mandat poştal (sau în plic) taxa de 7 lei pe numele doamnei Păunoiu Valerica, până la data de 15 mai 2013. Lucrările vor fi trimise pe adresa colegiului pe numele doamnei profesor Mirela Ţanea
 Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
● Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.

SECŢIUNEA VII: ARTE PLASTICE (taxă de participare: 7 lei)
Coordonatorul secţiunii: prof. Dumbravă Cantemir-Cătălin 
                                                                                                                                  Telefon: 0721555307   E-mail: cantemir68@yahoo.com


·         SUBSECŢIUNEA I: elevii din ciclul primar (I - a IV-a)
■ Povestiri soresciene desenate de copii
desene pentru poveştile din volumul „Unde fugim de – acasă?” de Marin Sorescu
La subsecţiunea “Povestiri soresciene desenate de copii”, elevii vor expedia prin poştă o compoziţie plastică (desen, pictură, colaj). Creaţiile plastice vor fi realizate cu acuarele, în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, iar pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.
·         SUBSECŢIUNEA II: elevi de nivel gimnazial (a V-a - a VIII-a)
EDUCAŢIE PLASTICĂ:
GRAFICĂ (desen în creion HB,B2,B4,tuş)
PICTURĂ (tempera, guaşă, acrilice)

Lucrările vor fi pe coală de desen, format A3. Se vor nota pe verso cu albastru sau negru, folosind majuscule: numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, titlul lucrării, numele şi prenumele cadrului didactic  îndrumător.  
·             SUBSECŢIUNEA III: elevii din ciclul liceal (a I X-a - a XII-a)
EDUCAŢIE ARTISTICĂ:
GRAFICĂ
FOTOGRAFIE
FILM
■ GRAFICĂ, PICTURĂ: format A3.
■ FOTOGRAFIE format13/18 cm, pe hârtie fotografică, cu passe-partout în limitele A4. Fotografiile nu vor fi prelucrate în soft-uri de editare.
                Se vor nota pe verso cu albastru sau negru, folosind majuscule: numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, titlul lucrării, numele şi prenumele cadrului didactic  îndrumător.  
■ FILM: scurt eseu cinematografic - montajul unor imagini statice şi cinetice în Windows Movie Maker, timp maxim 3 min. Se vor trimite C.D.-uri pe care se va scrie cu marker permanent: numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, titlul lucrării, numele şi prenumele cadrului didactic  îndrumător.  

Materialele, imaginile folosite trebuie să respecte drepturile de autor.

! PRECIZARE:
Expedierea lucrărilor se va face prin poştă (sau personal) până la data de 15 mai 2013 pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, cod 240178, Str. Carol I, nr. 41, cu menţiunea:
Pentru COLOCVIUL-CONCURS INTERDISCIPLINAR ,,MARIN SORESCU
- ARTE VIZUALE 

SECŢIUNEA VIII: COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (taxă de participare: 20 de lei)
Coordonatorul secţiunii: prof. Simona Tămaş
Telefon: 0746250865
Sesiunea de comunicări se adresează cadrelor didactice cu trimitere spre ariile curriculare „Limbă şi comunicare” şi „Om şi societate” (pentru referatele ştiinţifice). Domeniul didacticii poate fi abordat de toate cadrele didactice, indiferent de specialitate. 
         Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea integrală (maximum 3 pagini) pe adresa de e-mail itamas70@yahoo.com şi vor plăti prin mandat poştal (precizând pentru simpozion) taxa de 20 lei pe numele doamnei PĂUNOIU VALERICA, adresa şcolii: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41.
Regulament:
         Lucrările pentru simpozion vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor: redactarea lucrărilor se va face în format A4, pe o singură parte, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării; mărimea lucrării: maximum 3 pagini.
         Se va trimite materialul la adresa de e-mail indicată mai sus, respectându-se următoarele cerinţe ale organizatorilor:
-          două documente word:
- un document word pentru referat
- un document word pentru fişa de participare
Fişa de participare va conţine:
 1. Numele şi prenumele:
 2. Profesor (specialitatea) / Învăţător / Institutor:
 3. Şcoala:
 4. Localitatea:
 5. Judeţul:
 6. Adresa şcolii (diploma va fi trimisă doar pe această adresă)
 7. Adresă e-mail:
 8. Număr telefon:

De asemenea, dovada achitării taxei se va scana şi va fi trimisă împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la simpozion. 

PRECIZĂRI:
1. Recomandăm ca lucrările să conţină contribuţii personale.
2. Rugăm ca lucrările să conţină semnele diacritice „ă, î, â, ş, ţ” şi să fie corectate de eventualele greşeli apărute la tehnoredactare.
3. Lucrarea nu trebuie să conţină imagini sau scheme.

! PRECIZARE IMPORTANTĂ
VĂ RUGĂM SĂ TEHNOREDACTAŢI MATERIALUL ÎN WORD 2003 ŞI SĂ-L TRIMITEŢI ÎN ACELAŞI FORMAT (exclus word 2007, 2010 etc.).