21 March, 2015

POEZIA SUFLETULUI NOSTRU

Proiect realizat de elevii claselor a IX-a E (profil Ştiinţele Naturii, bilingv-engleză) şi a X-a F (profil Ştiinţele Naturii, intensiv-engleză) cu ocazia "ZILEI MONDIALE A POEZIEI - 21 martie" - profesor Geanina Oprea.

Activitatea a constat în lecturarea mai multor poezii din literatura română şi cea europeană, în pavoazarea clasei şi a bibliotecii "Vasile Roman" din C.N.M.B. cu postituri ce conţineau versuri selectate de elevi, dar şi în compunerea unor poezii.
Ineditul acestui proiect l-au reprezentat însă cele două creaţii literare ale elevilor acestor clase implicate, intitulate sugestiv "Lacrimi de pene negre..." (clasa a IX E) şi "Amalgam de gânduri..." (clasa a X-a F). Elevii au gândit scenariul orei, au pregătit mai multe imagini sugestive dintre care au selectat una considerată de ei simbolică pentru frumoasa lor vârstă. După un timp de gândire de aproximativ 5 minute, fiecare a compus câte un vers pornind de la acea imagine, accentuând, bineînţeles, şi starea lor sufletească. Versurile au fost scrise pe tablă, propunându-se şi titluri sugestive pentru aceste creaţii literare.LACRIMI DE PENE NEGRE…
Vreau să zbor departe, în ţara ta caldă!
Aş vrea să zbor de tot și toate
Vreau să am libertatea de a mă pierde printre picurii de ploaie
Un negru apăsător îmi inundă privirea.
Simt că mă avânt fără sfială spre necunoscut...
Cerul încărcat de fum și sentimente plânge cu lacrimi de pene negre,
Un tumult de sentimente răsfirate, chinuind cerul.
Jos sentimentele zburau ușor, trecând de norul gândurilor,
Iar zborul lor dezordonat dădea aripi propriilor mele trăiri!
Încearcă să supraviețuiești în mulțime, încearcă să te evidențiezi!
Inima mea zboară ca o pasăre libertină...
Fii liber și alege-ți propriu-ți zbor!
Ei văd lumea-n alb și negru, căci culorile se-ascund,
Și durerea a-ndârjit... stolul de corbi din inima mea... sentimentele...
Un gând pustiu zboară prin lumi neînțelese
Și privesc păsările cum se-ndepărtează.
Ștrengar și liber mă chinui să ajung la tine,
În mintea mea e haos, gândurile fug unele de altele.
Mi-ai smuls aripile și m-ai lăsat să plutesc în vid.
Nu pot ajunge la inima ta, ești prea departe!
Se joacă cu timpul ca păsările ce zboară,
Și gândurile mele zburau departe precum păsările negre.
Stol de stări copleșitoare...
Privesc spre bolta palidă păsările zburând spre al lumii asfințit,
Un suflet pierdut printre nori, împărțit în mii de bucăți.
Aripile-mi acum au amorțit,
Visez încă la drumul către libertate...
Retrăim unele amintiri în culoare de gri şi pete de negru.
Totul e neliniștit... (Clasa a IX-a E, C.N.M.B.)


 AMALGAM DE GÂNDURI...
Şi-am întrevăzut ca în vis conturul dorinţelor grele
Nu te uita în urmă, simte prezentul!
M-a fermecat cu o scânteie
Totul parcă a fost un miraj...
Acum se adaugă un nou episod în clepsidra vieţii
Viaţa e ca o mandarină
Lasă grijile de o parte şi visează viitorul
Tinereţe... iubire... umbre ce strălucesc
În întuneric e mai uşor să vezi lumina
Vântul îmi poartă gândurile în depărtare
Taciturn îmi aştept chemarea
Planete separate din aceeaşi galaxie
Începe a gândi precum ar fi ultima zi!
Nori de argint, ochii mei cuprind
Prospeţimea ierbii ne învăluie pe toţi
Petalele florilor sunt pline de lacrimi de argint
Frunze atinse de o briză
Nu mai sta pe gânduri, acţionează!
Realitatea adevărată e văzută cu ochiul inimii
Nu te lăsa constrâns de trecut, trăieşte prezentul!
Zile luate de vânt le regret acum
Nu te lăsa doborât de fiecare cuvânt!
Timpul vieţii curge cu ne-ncetare
Lasă-ţi sufletul învăluit de roşii trandafiri... (Clasa a X-a F, C.N.M.B.)