28 February, 2009

sâmbătă 28 febr. 2009, Catedra de română a organizat:


Concursul Naţional Evaluare în educaţie

Evaluări naţionale continue în educaţie

Fundaţia de Evaluare în Educaţie
în
Parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
prin
Doamna Inspector General Limba şi literatura română
Profesor Doctor Mina Maria Rusu

Mulţumiri speciale:
doamnei Ana Maria Floroiu, Inspector de specialitate -I.S. J. Valcea
doamnei Magda Butuceanu, I.S.J. Vâlcea
doamnei Simona Tamaş, Responsabila Catedrei de română din C.N. "Mircea cel Bătrân"
doamnei Geanina Oprea, profesor de română
doamnei Cristina Drăgan, Director adjunct al C.N. "Mircea cel Bătrân"
doamnei Ana Iliescu, secretar principal al C.N. "Mircea cel Bătrân"

doamnei profesoare Lidia Stîngă
doamnei profesoare Mirela Tamaş
domnului profesor Cătălin Dumbravă
doamnei învăţătoare Melania Stanca
doamnei profesoare Mirela Mlisan
doamnei profesoare Teodora Predescu
domnului profesor Viorel Drăguţescu

15 February, 2009

Două trofee la Festivalul Şcolar Media

Mădălina Traistă, cls. a XII-a F, Premiul I la secţiunea REVISTE ŞCOLARE

Oana Groza, cls. a XII-a F, Premiul I la secţiunea FOTOGRAFIE

05 February, 2009

Colocviul Naţional "Marin Sorescu" a X-a EDIŢIE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

COLEGIUL NAŢIONAL

,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA

Motto:“Dacă interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul” Edward de Bono

CATEDRA DE LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ
a COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”
vă invită să participaţi la SIMPOZIONUL - CONCURS ”MARIN SORESCU”
Ediţia a X-a, mai 2009

ARGUMENT

În marea realitate socială, economică şi culturală, sistemul educativ îşi propune să formeze personalităţi caracterizate printr-o mobilitate intelectuală şi care să dispună de un grad de adaptare la schimbările socio-culturale.

Pentru a constitui o asemenea personalitate e necesar ca sistemul educaţional să devină un sistem deschis şi învăţarea în şcoală să tindă către formarea şi dezvoltarea flexibilităţii intelectuale.

Astfel, vă propunem un concurs care să dezvolte imaginaţia, creativitatea, educarea dimensiunii estetice a conştiinţei elevilor. Pentru a stimula talentele tinere, nedescoperite sau insuficient afirmate, ISJ Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Conducerea Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” şi Catedra de Limba şi Literatura română vă invită să participaţi la Concursul Naţional „Marin Sorescu” (rezervat numai elevilor: liceu şi gimnaziu) şi la sesiunea de comunicări ştiinţifice (adresată numai cadrelor didactice: profesori/învăţători).

1. DATELE ORGANIZATORULUI:

COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA

240178, Str. Carol I, 41, Telefon/fax 0250731874, 0350407950

E-mail: office@mircea.unet.ro, Web: http://mircea.unet.ro

INIŢIATOR PROIECT: prof. drd. Mihaela Constantinescu

ORGANIZATORI:

 • director prof. dr. Cătălin Pană
 • director adjunct prof. Marius Mărgărit
 • director adjunct prof. Cristina Drăgan
 • director educativ prof. Mirela Mlisan
 • prof. Marinela Capşa
 • responsabil catedră prof. Simona Tămaş
 • prof. Mihai Buşe
 • prof. Nicoleta Constantin
 • prof. dr. Lavinia Constantinescu
 • prof. drd. Mihaela Constantinescu
 • prof. Ileana Crişan
 • prof. Sorina Culinovschi
 • prof. Luminiţa Mănescu
 • prof. drd. Geanina Oprea
 • prof. Ioan Rancea
 • prof. Maria Ţanea

Bibliotecari

Valerica Păunoiu

Georgiana Pană

Inginer de sistem: prof. Octavian Roman

PARTENERI:

Primăria oraşului Râmnicu Vâlcea, primar MIRCIA GUTĂU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

- inspector de specialitate prof. Ana-Maria Floroiu

UNIVERSITATEA CRAIOVA, FACULTATEA DE LITERE

TVR 1 ; TVR 2

COLABORATORI

Familia poetului MARIN SORESCU

Profesor universitar dr. Ovidiu Ghidirmic

Profesor universitar dr. George Sorescu

Profesor universitar dr. Emilia Parpală Afana

Profesor universitar dr. Nicolae Creţu

Profesor universitar dr. Gheorghe Drăgan

Realizator TVR 2: Ramona Bercea Teodorescu

Cântăreţul de muzica Folk Walter Ghicolescu

Anticariatul „Mihai Eminescu”, Iaşi

2. DESCRIEREA CONCURSULUI

Concursul este structurat pe 4 secţiuni: FĂRĂ TAXĂ

SECŢIUNEA I: creaţie literară (liceu şi gimnaziu)

Coordonatori profesorii: Simona Tămaş şi Geanina Oprea, Lavinia Constantinescu şi Ioan Rancea

SECŢIUNEA II: reviste literare (liceu şi gimnaziu)

Coordonatori profesorii: Maria Ţanea , Ileana Crişan

SECŢIUNEA III: interpretare (liceu)

Coordonatori profesorii: Mihaela Constantinescu, Mihai Buşe, Sorina Culinovschi, Nicoleta Constantin

SECŢIUNEA IV: Soft Educaţional (liceu şi gimnaziu)

Coordonatori profesorii: Luminiţa Mănescu, Antonia Haller

3. DESCRIEREA SECŢIUNILOR

I. CREAŢIE (fără taxă de participare) : telefon 0746250865 (după orele 20)

GIMNAZIU - SUBSECŢIUNI:

■ poezie ( 3 poezii )

■ proză ( o lucrare de maximum 2 pagini )

Pentru fiecare subsecţiune se vor acorda următoarele premii:

-pentru clasele a V-a şi a VI-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni

-pentru clasele a VII-a şi a VIII-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni

LICEU - SUBSECŢIUNI:

■ poezie ( 5 poezii )

■ proză ( un singur text, între 2-4 pagini )

■ dramaturgie ( un singur text, între 5-10 pagini )

■ eseu nestructurat ( un singur text, între 2-3 pagini )

■ literatură umoristică ( un singur text, între 1-2 pagini )

■ literatură pentru copii ( un singur text, între 1-2 pagini )

Pentru subsecţiunea „POEZIE” se vor acorda următoarele premii:

-pentru clasele a IX-a şi a X-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni

-pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni

Pentru subsecţiunea „PROZĂ” se vor acorda următoarele premii:

-pentru clasele a IX-a şi a X-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni

-pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 2 – premii I, 2 – premii II, 2 – premii III, 10 menţiuni

Pentru subsecţiunea „DRAMATURGIE” se vor acorda următoarele premii:

-pentru clasele a IX-a şi a X-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 5 menţiuni

-pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 5 menţiuni

Pentru subsecţiunea „ESEU” se vor acorda următoarele premii:

-pentru clasele a IX-a şi a X-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 3 menţiuni

-pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 3 menţiuni

Pentru subsecţiunea „LITERATURĂ UMORISTICĂ” se vor acorda următoarele premii:

-pentru clasele a IX-a şi a X-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 2 menţiuni

-pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 2 menţiuni

Pentru subsecţiunea „LITERATURĂ PENTRU COPII” se vor acorda premiile:

-pentru clasele a IX-a şi a X-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 1 - menţiune

-pentru clasele a XI-a şi a XII-a: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 1 – menţiune

PRECIZĂRI

● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.

Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.

● Elevii vor expedia lucrările până la data de 30 aprilie pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „MARIN SORESCU”, secţiunea creaţie, subsecţiunea poezie / proză, gimnaziu, clasa ( a V -a, a VI -a, a VII -a, a VIII -a ), profesor Constantinescu Lavinia.

Creaţiile elevilor, în dublu exemplar, cu mottoul specificat, se vor introduce într-un plic alături de: fişa de înscriere, personalizată prin mottoul ales; un plic autoadresat; o Adeverinţă de elev eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator.

FIŞĂ DE PARTICIPARE

1. Numele şi prenumele

2. Data şi locul naşterii

3. Clasa, liceul, localitatea

4. Adresa, nr. telefon, adresa E-mail

5. Mottoul

6. Profesor coordonator (numele, prenumele, nr. telefon, adresa E-mail – pentru a se confirma primirea lucrărilor, rezultatele şi alte informaţii despre desfăşurarea concursului)

II. Interpretare (fără taxă de participare):

Subsecţiuni: Monologuri / Recitări / Trupe de teatru

Menţionăm ca această secţiune se adresează numai elevilor de liceu.

Regulament de participare:

· Pentru secţiunea Trupe de teatru participanţii vor trimite pe suport electronic o scenă (maximum 5’) din materialul de concurs pe adresa: Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, Strada Carol I, Nr. 41, Rm. Vâlcea, cu menţiunea “ pentru Concursul de teatru Marin Sorescu”, până la data de 20 aprilie 2009. Câştigătorii acestei preselecţii vor fi anunţaţi din timp pentru a participa la concursul de la Rm. Vâlcea În vederea prezentării spectacolelor pregătite.

· Pentru secţiunile Monologuri şi Recitatori nu este obligatorie trimiterea materialului pe suport electronic. Participanţii se vor prezenta direct la concurs. Pentru interpretare vor fi prevăzute la monolog maximum 8 minute, iar la Recitare maximum 5 minute.

· Repertoriul pentru toate secţiunile va fi obligatoriu ales din opera autorului Marin Sorescu.

· Juriul Concursului „Marin Sorescu” va fi format din regizori, actori şi scriitori. Se vor acorda următoarele premii: - trei premii I, - trei premii II, - trei premii III, - douăsprezece menţiuni.

III. REVISTE LITERARE (fără taxă de participare):

Revistele se vor expedia până la data de 30 aprilie pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „MARIN SORESCU”, secţiunea reviste, gimnaziu / liceu, profesor Crişan Ileana.

PRECIZĂRI

Revista înscrisă în concurs trebuie să fie editată în anul şcolar 2008-2009.

■ Veţi introduce un plic autoadresat unde vă vom trimite diploma dacă revista va fi premiată.

Se vor puncta următoarele aspecte: Revistă cu profil literar – 2 puncte; Conţinutul revistei – 4 puncte

Tehnoredactare/Grafică – 2 puncte; Publicaţie cu ISSN – 1 punct; Oficiu – 1 punct

Se vor acorda premii pe ciclurile de învăţământ menţionate: liceu şi gimnaziu

- pentru liceu: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 1 – menţiune

- pentru gimnaziu: 1 – premiu I, 1 – premiu II, 1 – premiu III, 1 – menţiune

IV. SOFT EDUCAŢIONAL (fără taxă de participare): secţiune coordonată de:

Luminiţa Mănescu, profesor de limba şi literatura română: manesculuminita@yahoo.com

Antonia Haller, profesor de informatică: antonia_haller@yahoo.com

Regulament
1. Lucrările prezentate în concurs trebuie să aibă un conţinut didactic-educaţional interactiv iar ca suport informatic: MS PowerPoint, Macromedia Flash, etc.
2. Participanţii vor elabora (respectând toate normele de scriere ale limbii române) o lucrare în format electronic care să trateze inter şi/sau intradisciplinar teme (din limba şi literatura română/literatura universală) existente în programa şcolară în vigoare. Aplicaţia va fi însoţită de documentaţia aferentă şi de o scurtă descriere a temei abordate.
3. O echipă participă cu o singură lucrare.
4. Echipele de lucru vor fi alcătuite din doi membri - din aceeaşi şcoală:
- un elev, indiferent de anul de studiu (clasele V-XII).
- un coordonator ştiinţific/profesor de specialitate.
5. Prezentarea lucrărilor în concurs se va face pe calculatoare PC tip IBM. Cerinţele de sistem trebuie să fie rezonabile (PIII/128 MB RAM, Win2000, multimedia).
Lucrările trebuie să fie portabile pe orice sistem (calculator), transportate pe dischete sau CD-ROM. Nu se admit lucrări aduse pe HDD şi nici cele accesabile doar prin Internet.
6. Lucrările trimise până la data limită (20 aprilie 2009) vor fi jurizate de o comisie formată din profesori de informatică, profesori de limba şi literatura română şi reprezentanţi ai ISJ Vâlcea.
7. Comisia va alege 15 lucrări. Elevii şi profesorii se vor deplasa la Rm. Vâlcea pentru a le susţine în faţa juriului, în vederea departajării: Marele premiu (o lucrare), Premiul I (o lucrare), Premiul doi (două lucrări), Premiul III (trei lucrări) şi Menţiuni (opt lucrări)
8. Cele 15 lucrări vor fi inscripţionate pe un CD cu ISBN.

9. Participanţii sunt obligaţi să trimită o variantă a lucrării (variantă executabilă, eventual demo) până la data limită anunţată.
10. Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute -între limitele stabilite de către comisie şi publicate înainte de faza finală a concursului.
11. Înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de participare (vezi mai jos) pe care o vor trimite pe adresele: antonia_haller@yahoo.com sau manesculuminita@yahoo.com
12.
Data limitã de trimitere a lucrărilor (elevii nu vor plăti taxă de participare):

20 aprilie 2009 (data poştei)
13. Lucrările (în format electronic pe dischete, CD, DVD) pot fi trimise prin mandat poştal la adresa: Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Str. Carol I nr 41, Rm.Valcea, cod 240178, cu menţiunea: Păunoiu Valerica -PENTRU SECŢIUNEA DE SOFT EDUCAŢIONAL

N.B. –în aceleaşi condiţii se admit la această secţiune şi lucrări ale profesorilor pentru

Simpozionul naţional cu tema : M A T E R I A L E D I D AC T I C E – modalităţi metodice de optimizare/ameliorare a demersului didactic folosite de profesorii de limba şi literatura română/literatura universală (gimnaziu şi liceu).

Profesorii vor expedia în plic şi dovada achitării taxei (se va edita un DVD cu ISBN ce va conţine atât lucrările elevilor, cât şi ale profesorilor) pentru participarea la Simpozion, iar pe email va fi ataşată dovada achitării taxei, scanată. Taxa în valoare de 20 lei se va achita prin mandat poştal- pe adresa de mai sus a şcolii, pe numele Păunoiu Valerica

FIŞĂ DE PARTICIPARE

Numele şi prenumele elevului/elevei:
Data şi locul naşterii:
Adresa, nr. telefon, adresa E-mail:
Mottoul (numele fişierului în Word):
Seria şi nr. B.I. sau C.I., codul numeric personal:
Profesorul coordonator:
Şcoala de provenienţă, clasa:
Secţiunea
: S O F T E D U C A Ţ I O N A L
Tipul de activitate
: M A T E R I A L E D I D AC T I C E – modalităţi metodice de optimizare/ameliorare a demersului didactic folosite de profesorii de limba şi literatura română
Titlul lucrării dumneavoastră
:
Date de contact ale profesorului coordonator
:


SESIUNE DE COMUNICĂRI.
SIMPOZION - CONCURS NAŢIONAL avizat de MECI
(cu taxă de participare 30 lei)

Sesiunea de comunicări se adresează cadrelor didactice cu trimitere spre ariile curriculare „Limbă şi comunicare” şi „Om şi societate” (pentru referatele ştiinţifice). Domeniul didacticii poate fi abordat de toate cadrele didactice, indiferent de specialitate.

Comunicarea titlului lucrării, numele şi prenumele autorului, şcoala, adresa exactă, numărul de telefon, precum şi modul de participare (directă sau indirectă) se va face până la data de 01.04.2009

la adresa de e-mail: simpozioncnmb.@yahoo.com

Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea integrală (maximum 3 pagini) pe adresa dată şi vor plăti taxa de 30 lei pe numele doamnei PĂUNOIU VALERICA, adresa şcolii: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41. Materialul va fi publicat într-o carte cu ISBN.

Lucrările pentru simpozion vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor: redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, editura, localitatea apariţiei, anul, pagina; mărimea lucrării: maximum 3 pagini. VĂ RUGĂM SĂ TEHNOREDACTAŢI MATERIALUL ÎN WORD 2000 sau 2003.

Se va trimite materialul la adresa de e-mail indicată mai sus; se vor crea două documente word: unul pentru referat, celălalt pentru fişa de participare (nume şi prenume, şcoala, profesia, localitatea, judeţul, adresa unde doriţi să primiţi diploma şi cartea, nr. telefon, adresă e-mail). De asemenea, dovada achitării taxei se va scana şi va fi trimisă împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la simpozion.

PRECIZĂRI:

1. Recomandăm ca lucrările să conţină contribuţii personale.

2. Rugăm ca lucrările să conţină semnele diacritice „ă, î, â, ş, ţ” şi să fie corectate de eventualele greşeli apărute la tehnoredactare.