28 April, 2012

Vă aşteptăm la Concursul Naţional "Marin Sorescu", Ediţia a XIV-a


MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA
COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA


CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ vă invită să participaţi la 

COLOCVIUL-CONCURS NAŢIONAL INTERDISCIPLINARMARIN SORESCU
adresat claselor I-XII

Ediţia a XIV- a, 8-9 iunie 2012

ARGUMENT
Educaţia  reprezintă o componentă esenţială în evoluţia personalităţii umane, dar dincolo de orice abordare teoretică a conceptului, educaţia este o podoabă  a omului, un imperativ necesar pentru baza şi finalitatea adevăratelor culturi.
            Devenirea  unei societăţi începe cu formarea copilului şi îi face responsabili pe cei îndreptăţiţi să construiască o cultură organizaţională. Reforma curriculară din România se întemeiază pe strategii moderne care urmăresc dezvoltarea unor competente esenţiale cu scopul înfăptuirii unor trasee educaţionale printr-un algoritm complet al verbelor: a şti, a învăţa să devii, a vrea să fii, a învăţa să fii împreună cu alţii. Înfăptuirea acestui algoritm doreşte orientarea educaţiei spre potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii (a învăţa să devii).
            Accentul strategic în procesul educaţional are în vedere faptul că şcoala nu mai este privită doar ca instrument de transmitere al unei culturi ci ca un loc de construcţie culturală. Misiunea generală a şcolii este educaţia, dar aceasta se realizează concret prin proiecte curriculare la niveluri diferite.
            Pornind de la caracterul ameliorativ, dar şi anticipativ al proiectului educaţional, este necesară relaţionarea oportunităţilor, a punctelor tari, a stării deziderabile a conţinutului cu începutul şi cu profilul viitor al proiectului.
            O recunoaştere raţională a acestuia va crea un avans în plus organizatoric şi creaţional, astfel încât acest colocviu va da, peste ani, nume de referinţă atât printre criticii literari cât şi printre creatorii de poezie şi teatru.

1. DATELE ORGANIZATORULUI:
COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”
RÂMNICU VÂLCEA
240178, Str. Carol I, 41, Telefon/fax 0250731874, 0350407950
E-mail: office@mircea.unet.ro, Web: http://mircea.unet.ro

INIŢIATOR PROIECT: Profesor doctor Mihaela Constantinescu
telefon 0723668459, adresa de e-mail: mihaela_con2002@yahoo.com.
ORGANIZATORI:
 • Director prof. Cristina Ioana Goran
 • director adjunct prof. Marius Vasile Mărgărit
 • director adjunct prof. Elena Drăgan  
 • director educativ prof. Mirela Tamaş
 • director Seminar Teologic prof.Nicolae Proteasa
 • prof. Marinela Capşa
 • prof.Octavian Roman
 • responsabil catedră prof. Simona Tămaş
 • prof. Nicoleta Constantin
 • prof. dr.Lavinia Constantinescu
 • prof. dr.Mihaela Constantinescu
 • prof.Ileana Crişan
 • prof.Sorina Culinovschi
 • prof. Luminiţa Mănescu
 • prof. dr. Geanina Oprea
 • prof.Maria Ţanea  
Bibliotecari
►Valerica  Păunoiu
► Georgiana Pană
PARTENERI:
- Primăria oraşului Râmnicu Vâlcea
- ISJ Vâlcea - inspector de specialitate profesor Ana-Maria Floroiu
UNIVERSITATEA CRAIOVA, FACULTATEA  DE  LITERE
TVR 1 ; TVR 2;Seminarul Teologic,,Sf.Nicolae”
COLABORATORI
Familia poetului MARIN  SORESCU
Profesor universitar dr. George Sorescu
Ilie Gheorghe, actor Teatrul Naţional din Craiova
Profesor universitar dr. Nicolae Panea, prorectorul Universitaţii din Craiova
Profesor universitar dr. Gabriel Coşoveanu, decanul Facultăţii de Litere din Craiova
Profesor universitar dr. Ovidiu Ghidirmic
Profesor universitar dr. Emilia Parpală Afana
Profesor universitar dr. Gheorghe Drăgan
Profesor universitar dr. Nicolae Creţu
Realizator TVR 2: Ramona Bercea Teodorescu
Anticariatul „Mihai Eminescu”, Iaşi

2. DESCRIEREA  CONCURSULUI
Concursul este structurat pe  secţiuni:
SECŢIUNEA I: CREAŢIE LITERARĂ (ciclul primar, gimnazial şi liceal)
PARTICIPARE INDIRECTĂ
Coordonator – ciclul primar:Marinela Bîtea, e-mail: marinela_bitea@yahoo.com
Coordonator – ciclul gimnazial: Constantinescu Lavinia, e-mail: constantinescule@yahoo.com
Coordonator – ciclul liceal: Ileana Crişan, e-mail: ileanacrisanvl@yahoo.com

SECŢIUNEA II: REVISTE LITERARE (liceu şi gimnaziu)
Coordonator - liceu: Taniuşa Iordache, e-mail: taiord@yahoo.com
Coordonator - gimnaziu: Mihaela Constantinescu e-mail mihaela_con2002@yahoo.com.

SECŢIUNEA III: INTERPRETARE (liceu)
Coordonatori: Mihaela Constantinescu, Taniuşa Iordache şi Beatrice Dina

SECŢIUNEA IV: SOFT EDUCAŢIONAL – disciplina: limba şi literatura română (gimnaziu şi liceu)
Coordonatori: Luminiţa  Mănescu, Antonia  Haller  

SECŢIUNEA V: CRITICA CRITICII
Coordonator: Mihaela Constantinescu

SECŢIUNEA VI: TRADUCERI
Coordonator: Mirela Ţanea, e-mail:mirelatanea@yahoo.com

SECŢIUNEA VII: ARTE PLASTICE
Coordonator: Cantemir Cătălin Dumbravă

SECŢIUNEA VIII: COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Coordonator: Simona Tămaş


SECŢIUNEA I: CREAŢIE LITERARĂ (ciclul primar, gimnazial şi liceal) – taxă 5 lei/lucrare
PARTICIPARE INDIRECTĂ
Coordonator – ciclul primar: Marinela Bîtea, e-mail: marinela_bitea@yahoo.com
Coordonator – ciclul gimnazial: Lavinia Constantinescu, e-mail: constantinescule@yahoo.com
Coordonator – ciclul liceal: Ileana Crişan, e-mail: ileanacrisanvl@yahoo.com
PRECIZARE
Participanţii vor plăti prin mandat poştal sau în plic
(cu mentiunea ,,pentru Concursul Naţional „Marin Sorescu”, secţiunea......)
taxa de 5 lei/lucrare pe numele doamnei PĂUNOIU VALERICA
Adresa şcolii:
Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân”, Str. Carol I, Nr. 41
 RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178

■ Ciclul primar (II-IV)
Coordonator: Marinela Bîtea 
Subsecţiunea 1: POEZIE
se va trimite o singură poezie, pornind de la următorul text sorescian: „În leagănul
civilizaţiei / Simţi nevoia să te copilăreşti, / Să scoţi limba / Şi să te dai huţa .............................................
(Huţa-huţa, Marin Sorescu)
Subsecţiunea 2: PROZĂ
se va trimite o singură lucrare (1-2 pagini), pornind de la următorul text sorescian:
Aţi văzut voi, copii, un om care mănâncă săbii de trei ori pe zi? Şi care scoate un porumbel, soarele şi tot cerul dintr-o batistă?.......................................”  (Scamatorii, scamatorii, scamatorii, Marin Sorescu)

■ Ciclul gimnazial (V-VIII)
Coordonator: Lavinia Constantinescu
Subsecţiunea 1: POEZIE
se va trimite o singură poezie, pornind de la următorul text sorescian:
 „Răsucindu-mă în somn, / Am atins fără să vreau, cu vârful piciorului / Ecuatorul - / Trecea puţin mai la sud / De capul patului meu ...............................................................................”     (Somn, Marin Sorescu)
Subsecţiunea 2: PROZĂ
se va trimite o singură lucrare (1-2 pagini), pornind de la următorul text sorescian:
Fiecare dintre voi a-nvăţat să numere până la doi. Aici v-aţi oprit şi, de osteneală aţi adormit.
- Aoleu, ce-i?
Dar în vis l-aţi văzut pe trei. Era ceva ca o namilă înfiorătoare, şi – culmea – mergea şi mai departe cu groaza: avea patru picioare. Când v-aţi trezit era 5; pe câmp veneau oile de la serviciu. Câte oi acum dau cu praf pe drum, parcă încondeiază un ou? Na, c-aţi adormit din nou. .................................” 
(Unu şi cu celelalte numere, Marin Sorescu)
■ Ciclul liceal (IX-XII)
Coordonator: Ileana Crişan
Subsecţiunea 1: POEZIE
se va trimite o singură poezie, pornind de la următorul text sorescian:
N-ai un dezinfectant? zice umbra mea. / Tocmai vin de la piramide / Şi m-am tăiat în muchea piramidei lui Keops. // Nu ştiu cum a apus soarele brusc ...................................................” (Umbra, Marin Sorescu)
Subsecţiunea 2: PROZĂ
se va trimite o singură lucrare (1-2 pagini), pornind de la următorul text sorescian:
Da' departe ne-am mai plimbat, nu ştiu dacă-aţi observat. Am tocit ca pe preşuri cele patru puncte cardinale, luându-le pe picioare. V-am dus în lună şi mai încolo, din stea în stea, pe răspunderea mea. Dar, aici, la doi paşi, cresc ciuperci sau un oraş? Hai, astăzi să-l privim, că şi noi tot în case locuim, dacă stai să te gândeşti. Mai ales noaptea şi-n timpul dintre poveşti.
Aşadar, locul a fost mai întâi desenat cu cretă şi var. Apoi s-au îngrămădit cărămida, cimentul, lemnele, fierul. Şi când casele au început să răsară, cineva a strigat: „Feriţi cerul!” ...............................” 
(Feriţi cerul, Marin Sorescu)
Subsecţiunea 3: DRAMATURGIE
            se va trimite o singură lucrare (2-3 pagini, piesă de teatru într-un singur act), pornind de la următorul text sorescian:
„- Mi se pare mie sau e târziu?
      - Cum a trecut timpul!
      - Începe să fie târziu în mine. Uite, s-a făcut întuneric în mâna dreaptă şi-n salcâmul din faţa casei. Trebuie să sting cu o pleoapă toate lucrurile care au mai rămas aprinse, papucii de lângă pat, cuierul, tablourile. Restul agoniselii, tot ce se vede în jur, până dincolo de stele, n-are niciun rost s-o iau, va arde în continuare. Şi-am lăsat vorbă, în amintirea mea, măcar la soroace mai mari, universul întreg să fie dat lumii de pomană. (Pauză.)
- Totuşi, nu mi-e aşa de somn.
- Nu contează, trebuie să dormi.
- De ce trebuie să se culce toţi oamenii la sfârşitul vieţii?”                                (Iona, Marin Sorescu)

PRECIZĂRI
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
●  Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.
● Expedierea lucrărilor se va face prin poştă (sau personal) până la data de 31 mai 2012 pe adresa: Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân”, Str. Carol I, Nr. 41, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, 240178, cu menţiunea: Pentru Concursul Naţional „Marin Sorescu”, pentru:
- ciclul primar: înv. Marinela Bîtea
- ciclul gimnazial: prof. Lavinia Constantinescu
- ciclul liceal: prof. Ileana Crişan
●  Un elev poate participa la toate subsecţiunile. Taxa de participare este de 5 lei/elev şi se va trimite prin mandat poştal pe adresa de mai sus, pe numele doamnei bibliotecare Valerica Păunoiu.
●  Lucrările trimise prin poştă vor fi secretizate (colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare lucrare) de către profesorul/învăţătorul coordonator al elevului, după ce s-a asigurat că este completat corect colţul din dreapta sus, cu următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail. Lucrările nesecretizate nu vor intra în concurs.
● Pentru o colaborare mai bună, vă rugăm să completaţi acordul de parteneriat din anexa 1; veţi introduce în plic acest acord alături de lucrări şi de un plic autoadresat (A4) cu timbre de minimum 4 lei. Vă rugăm să decupaţi eticheta de mai jos şi să o lipiţi pe plicul autoadresat, pentru a evita greşelile în trimiterea plicurilor cu diplome.

DESTINATAR:

ŞCOALA: .............................................................................................................

STRADA ..........................................................................................., NR. ...........

LOCALITATE: ......................................................................................

JUDEŢ: .................................................................................................

- PENTRU PROFESOR: ………………………………………... -

 
 
SECŢIUNEA II: REVISTE LITERARE (taxă de participare 5 lei):
Revistele se vor expedia până la data de 31 mai 2012 pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41, cu menţiunea: Pentru Concursul NaţionalMARIN  SORESCU”, secţiunea reviste, gimnaziu / liceu, profesor Mihaela Constantinescu.
            PRECIZĂRI
■  Revista înscrisă în concurs trebuie să fie editată în anul şcolar 2010-2011.
Se vor puncta următoarele aspecte:
 1. Revistă cu profil  literar  – 2 puncte
 2. Conţinutul revistei – 4 puncte
 3. Tehnoredactare/Grafică – 2 puncte
 4. Publicaţie cu ISSN – 1 punct
 5. Oficiu – 1 punct
TOTAL – 10 puncte

SECŢIUNEA III: ARTĂ DRAMATICĂ - INTERPRETARE (ciclul liceal: IX-XII)
PARTICIPARE DIRECTĂ
Taxă de participare: 10 lei
Coordonatori:
Prof. Mihaela Constantinescu, e-mail: mihaela_con2002@yahoo.com.
Prof. Taniuşa Iordache, e-mail: taiord@yahoo.com
Colaborator: Beatrice Dina

Subsecţiunea 1: TRUPE DE TEATRU (maximum 15 minute)
Subsecţiunea 2: MONOLOGURI (maximum 8 minute)
Subsecţiunea 3: RECITĂRI (maximum 5 minute)
PRECIZĂRI
1.      Repertoriul pentru toate secţiunile va fi obligatoriu ales din opera autorului Marin Sorescu.
2.      Înscrierile se vor realiza în perioada 24.04-31.05.2012 pe baza taxei de participare (10 lei)
trimisă prin mandat poştal pe adresa doamnei Păunoiu Valerica
sau depusă în ziua concursului 09.06.2012 la biblioteca colegiului.

SECŢIUNEA IV: SOFT EDUCAŢIONAL
Coordonatorii secţiunii:
Prof. Luminiţa Mănescu, manesculuminita@yahoo.com
Prof. Antonia Haller, antonia_haller@yahoo.com

(cu taxă de participare 15 lei pentru profesorii care vor participa la Subsecţiunea profesori, Simpozion cu tema – LECTURA POLIFONICĂ (INSTANŢELE ARGUMENTĂRII)

Regulament

1. Lucrările prezentate în concurs trebuie să aibă un conţinut didactic-educaţional interactiv iar ca suport informatic: MS PowerPoint, Macromedia Flash, etc.
2. Participanţii vor elabora (respectând toate normele de scriere ale limbii române) o lucrare în format electronic care să trateze inter şi/sau intradisciplinar teme (din limba şi literatura română/literatura universală) existente în programa şcolară în vigoare. Aplicaţia va fi însoţită de documentaţia aferentă şi de o scurtă descriere a temei abordate.
3. O echipă participă cu o singură lucrare.
4. Echipele de lucru vor fi alcătuite din doi membri - din aceeaşi şcoală: - un elev, indiferent de anul de studiu (clasele V-XII); - un coordonator ştiinţific/profesor de specialitate.
5. Prezentarea lucrărilor în concurs se va face pe calculatoare PC tip IBM. Cerinţele de sistem trebuie să fie rezonabile (PIII/128 MB RAM, Win2000, multimedia).
Lucrările trebuie să fie portabile pe orice sistem (calculator), transportate pe dischete sau CD-ROM. Nu se admit lucrări aduse pe HDD şi nici cele accesabile doar prin Internet.
6. Lucrările trimise până la data limită (31 mai 2012) vor fi jurizate de o comisie formată din profesori de informatică, profesori de limba şi literatura română şi reprezentanţi ai ISJ Vâlcea.
7. Comisia va alege 15 lucrări.
8. Cele 15 lucrări vor fi inscripţionate pe un CD cu ISBN.
9. Participanţii sunt obligaţi să trimită o variantă a lucrării (variantă executabilă, eventual demo) până la data limită anunţată.
10. Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute -între limitele stabilite de către comisie şi publicate înainte de faza finală a concursului.
11. Înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de participare (vezi mai jos) pe care o vor trimite pe adresele: antonia_haller@yahoo.com sau manesculuminita@yahoo.com
12. Data limitã de trimitere a lucrărilor (elevii nu vor plăti taxă de participare): 31 mai 2012 (data poştei)
13. Lucrările (în format electronic pe dischete, CD, DVD) pot fi trimise prin mandat poştal la adresa: Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Str. Carol I nr 41, Rm.Valcea, cod 240178, cu menţiunea: Păunoiu Valerica -PENTRU SECŢIUNEA DE SOFT EDUCAŢIONAL
N.B. – în aceleaşi condiţii se admit la această secţiune şi lucrări ale profesorilor pentru Simpozionul cu tema: LECTURA POLIFONICĂ (INSTANŢELE ARGUMENTĂRII - gimnaziu şi liceu).
Profesorii vor expedia în plic şi dovada achitării taxei (se va edita câte un DVD cu ISBN ce va conţine lucrările elevilor/profesorilor) pentru participarea la Simpozion, iar pe email va fi ataşată dovada achitării taxei, scanată. Taxa în valoare de 15 lei se va achita prin mandat poştal- pe adresa de mai sus a şcolii, pe numele Păunoiu Valerica
FIŞĂ DE PARTICIPARE
Numele şi prenumele elevului/elevei:
Data şi locul naşterii:
Adresa, nr. telefon, adresa E-mail:
Mottoul (numele fişierului în Word):
Seria şi nr. B.I. sau C.I.:
Profesorul coordonator:
Şcoala de provenienţă, clasa:
Secţiunea: S O F T E D U C A Ţ I O N A L
Tipul de activitate: M A T E R I A L E D I D AC T I C E – modalităţi metodice de optimizare/ameliorare a demersului didactic folosite de profesorii de limba şi literatura română
Titlul lucrării dumneavoastră:
Date de contact ale profesorului coordonator:

SECŢIUNEA V: CRITICA CRITICII (taxă de participare: 5 lei)
Coordonatorul secţiunii: prof.dr. Mihaela Constantinescu
E-mail: constantinescule@yahoo.com

La această secţiune elevii vor elabora un eseu de tip argumentativ (2-3 pagini) pornind de la receptarea critică a operei soresciene.
●          Lucrările trimise prin poştă vor fi secretizate (colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare lucrare) de către profesorul/învăţătorul coordonator al elevului, după ce s-a asigurat că este completat corect colţul din dreapta sus, cu următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail. Lucrările nesecretizate nu vor intra în concurs. De asemenea, veţi trimite prin mandat poştal (sau în plic) taxa de 5 lei pe numele doamnei Păunoiu Valerica, până la data de 31 mai 2012
             Lucrările vor fi trimise pe adresa colegiului pe numele doamnei profesor Mihaela Constantinescu, telefon 0723668459, adresa de e-mail mihaela_con2002@yahoo.com.
●  Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
●  Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.


SECŢIUNEA VI: TRADUCERI (taxă de participare: 5 lei)
Coordonatorul secţiunii: prof. Mirela Ţanea
E-mail:mirelatanea@yahoo.com
La această secţiune elevii vor traduce în limba engleză, limba franceză, limba germană şi limba latină poeziile „Măştile şi „Stingere vocală” din volumul ,,Puntea”, editura Creuzet, 1997. Se va avea în vedere respectarea mesajului textelor. 
 ● Lucrările trimise prin poştă vor fi secretizate (colţ îndoit şi lipit cu etichete pe fiecare lucrare) de către profesorul/învăţătorul coordonator al elevului, după ce s-a asigurat că este completat corect colţul din dreapta sus, cu următoarele informaţii: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail. Lucrările nesecretizate nu vor intra în concurs. De asemenea, veţi trimite prin mandat poştal (sau în plic) taxa de 5 lei pe numele doamnei Păunoiu Valerica, până la data de 31 mai 2012. Lucrările vor fi trimise pe adresa colegiului pe numele doamnei profesor Mirela Ţanea
●  Pentru a se certifica faptul că participantul la concurs este elev, veţi introduce în plic o adeverinţă eliberată de şcoală în care se va preciza şi profesorul coordonator
● Lucrările trimise vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
● Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară.

SECŢIUNEA VII: ARTE  VIZUALE (taxă de participare: 5 lei)
Coordonatorul secţiunii: prof. Dumbravă Cantemir-Cătălin  
                                                                                                                                  Telefon: 0721555307   E-mail: cantemir68@yahoo.com

·         SUBSECŢIUNEA I: elevii din ciclul primar (I - a IV-a)
■ Povestiri soresciene desenate de copii
– desene pentru poveştile din volumul „Unde fugim de – acasă?” de Marin Sorescu
La subsecţiunea “Povestiri soresciene desenate de copii”, elevii vor expedia prin poştă o compoziţie plastică (desen, pictură, colaj). Creaţiile plastice vor fi realizate cu acuarele, în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, iar pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.
·         SUBSECŢIUNEA II: elevi de nivel gimnazial (a V-a - a VIII-a)
EDUCAŢIE PLASTICĂ:
GRAFICĂ (desen în creion HB,B2,B4,tuş,acuarela)
PICTURĂ (tempera, guaşă, acrilice)

Lucrările vor fi pe coală de desen, format A3. Se vor nota pe verso cu albastru sau negru, folosind majuscule: numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, titlul lucrării, numele şi prenumele cadrului didactic  îndrumător.   

 SUBSECŢIUNEA III: elevii din ciclul liceal (a I X-a - a XII-a)
EDUCAŢIE VIZUALĂ:
GRAFICĂ
FOTOGRAFIE
FILM
■ GRAFICĂ, PICTURĂ: format A3.
■ FOTOGRAFIE format13/18 cm, pe hârtie fotografică, cu passe-partout în limitele A4. Fotografiile nu vor fi prelucrate în soft-uri de editare.
                Se vor nota pe verso cu albastru sau negru, folosind majuscule: numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, titlul lucrării, numele şi prenumele cadrului didactic  îndrumător.  
■ FILM: scurt eseu cinematografic - montajul unor imagini statice şi cinetice în Windows Movie Maker, timp maxim 3 min. Se vor trimite C.D.-uri pe care se va scrie cu marker permanent: numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul, titlul lucrării, numele şi prenumele cadrului didactic  îndrumător.  

Materialele, imaginile folosite trebuie să respecte drepturile de autor.

! PRECIZARE:
Expedierea lucrărilor se va face prin poştă (sau personal) până la data de 31 mai 2012 pe adresa: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, cod 240178, Str. Carol I, nr. 41, cu menţiunea:
Pentru COLOCVIUL-CONCURS INTERDISCIPLINAR ,,MARIN SORESCU
- ARTE VIZUALE 

SECŢIUNEA VIII: COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (taxă de participare: 20 de lei)
Coordonatorul secţiunii: prof. Simona Tămaş
E-mail: itamas70@yahoo.com
Telefon: 0746250865
Sesiunea de comunicări se adresează cadrelor didactice cu trimitere spre ariile curriculare „Limbă şi comunicare” şi „Om şi societate” (pentru referatele ştiinţifice). Domeniul didacticii poate fi abordat de toate cadrele didactice, indiferent de specialitate. 
         Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea integrală (maximum 3 pagini) pe adresa de e-mail itamas70@yahoo.com şi vor plăti prin mandat poştal (precizând pentru simpozion) taxa de 20 lei pe numele doamnei PĂUNOIU VALERICA, adresa şcolii: COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA, 240178, Str. Carol I, 41.
Regulament:
         Lucrările pentru simpozion vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor: redactarea lucrărilor se va face în format A4, pe o singură parte, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării; mărimea lucrării: maximum 3 pagini.
         Se va trimite materialul la adresa de e-mail indicată mai sus, respectându-se următoarele cerinţe ale organizatorilor:
-          două documente word:
- un document word pentru referat
- un document word pentru fişa de participare
Fişa de participare va conţine:
 1. Numele şi prenumele:
 2. Profesor (specialitatea) / Învăţător / Institutor:
 3. Şcoala:
 4. Localitatea:
 5. Judeţul:
 6. Adresa şcolii (diploma va fi trimisă doar pe această adresă)
 7. Adresă e-mail:
 8. Număr telefon:

De asemenea, dovada achitării taxei se va scana şi va fi trimisă împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la simpozion. 

PRECIZĂRI:
1. Recomandăm ca lucrările să conţină contribuţii personale.
2. Rugăm ca lucrările să conţină semnele diacritice „ă, î, â, ş, ţ” şi să fie corectate de eventualele greşeli apărute la tehnoredactare.
3. Lucrarea nu trebuie să conţină imagini sau scheme.

! PRECIZARE IMPORTANTĂ
VĂ RUGĂM SĂ TEHNOREDACTAŢI MATERIALUL ÎN WORD 2003 ŞI SĂ-L TRIMITEŢI ÎN ACELAŞI FORMAT (exclus word 2007, 2010 etc.).

ANEXĂ

Şcoala                                                                                                 Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”
Localitatea                                                                                                                             Râmnicu Vâlcea                                            
Judeţ                                                                                                                                                      Vâlcea
Nr. ........  din ...............                                                                                          Nr. .........   din .................


ACORD DE PARTENERIAT

            Încheiat între:
►Şcoala/Colegiul/Grup Şcolar .........................................................................................................., localitate ......................................................................................., judeţ ......................................................., reprezentată prin director prof. .................................................................. şi prof. ......................................., în calitate de coordonator
şi
► Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, reprezentată prin director prof. Goran Cristina Ioana, directori adjuncţi prof. Mărgărit Marius, prof. Drăgan Elena şi iniţiatorul concursului, prof. dr. Constantinescu Mihaela.
Durata  parteneriatului: 1 aprilie 2012 – 1 iunie 2012
            Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse de Colocviul-Concurs „Marin Sorescu”, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

Partenerii se obligă
1. Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea:
● întocmeşte documentaţia pentru lansarea pe www.didactic.ro şi pe www.olimpiade.ro a concursului;
            ● coordonează şi monitorizează concursul la nivel naţional;
            ● mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul concursului prin reviste, întâlniri cu partenerii locali, în mass-media;
● asigură jurizarea corectă a lucrărilor şi aduce la cunoştinţă colaboratorilor rezultatele;
            ● trimite un exemplar din acordul de parteneriat şi diplomele elevilor.
2. Şcoala/Colegiul/Grup Şcolar ........................................................................................................
● trimite în timp util coordonatorilor concursului taxa de participare, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat în două exemplere şi lucrările elevilor.  Şcoala  Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”
Localitate                                                                                                                             
Râmnicu Vâlcea                                            
Judeţ                                                                                                                                                    Vâlcea

Director,                                                                                                                                             Director,
................................................................                                                         
 Prof. Cristina Ioana Goran