04 June, 2018

CNMB la EUROSCOLA 2018

CNMB la EUROSCOLA 2018

Instituția: Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea
Tema proiectului: Europa pentru noi
Durata: 5 luni
Perioada: 24 mai-24 octombrie 2018
Obiectivele proiectului:
-o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a implicării acesteia în dezvoltarea regională prin alocarea unor sume importante în vederea eleminării decalajului dintre anumite zone;
-creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la importanța proiectelor comunitare și a avantajelor accesării de fonduri europene pentru implementarea unor astfel de proiecte;
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă;
-dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;
-realizarea unui afiș de promovare a unui proiect implementat prin fonduri europene și a unei campanii de informare care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată
Justificarea proiectului: În contextul postaderării unei țări la Uniunea Europeană derularea unor campanii eficiente de promovare a proiectelor finanţate de Uniune influenţează în mod decisiv capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale atât din perspectiva informării cu privire la oportunităţile de finanţare nerambursabilă accesibile României, cât şi din cea a convingerii beneficiarilor de necesitatea iniţierii unor proiecte durabile, cu un impact socio-economic crescut. Campaniile de comunicare publică derulate în contextul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană au un mare grad de complexitate, ceea ce nu garantează întotdeauna obţinerea efectului dorit, adică modificarea comportamentelor cetățenilor în vederea adoptării unor practici, politici şi idei noi, considerate benefice pentru individ şi pentru societate. Ca urmare, elevii claselor a 10-a  și a 9-a de la Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân", participante în cadrul proiectului ,,Euroscola", și-au propus să contribuie la ridicarea gradului de conștientizare a importanței accesării de fonduri europene și a implementării eficiente a unor astfel de proiecte prin identificarea unui proiect derulat la nivel local și prin realizarea unei campanii de informare și promovare a beneficiilor acestuia asupra comunității din care fac parte.
Proiect Euroscola – ediția a XI a (2018-2019)
Componența echipei Colegiului Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea
Alexandru Gruia Eduard
Beșliu Andrei
Costache Daniel
Costin Claudia
Cotoarbă Anamaria
Diaconu Arina
Fărcășanu Ștefan
Florescu Medeea
Florescu Mihai
Ghila Ana Maria
Loghin Razvan
Marinescu Ioana
Mateescu Stefania
Moldoveanu Claudia
Pană Rareș
Panescu Angelina
Radulescu Ioana
Roanghesi Ana Maria
Șoimu Gabriela
Stanca Albert
Stanca Silvian
Stefanescu Clara
Vasilescu Rares
Vilcea Stefania

Profesori coordonatori:
Alexandru Gruia Floriana
Pătrulescu Anemona

Stadiile proiectului:

·         25.05.2018 – anunțarea concursului la clasă
·         28.05.2018 – aplicare chestionar pentru selecția participanților
·         31.05.2018 – constituirea echipei de proiect
04.06.2018 – prima ședință de lucru în cadrul proiectului (repartizarea sarcinilor de lucru, constituirea paginii de facebook CNMB la Euroscola 2018)